หลายๆคนอาจยังไม่รู้ว่าประเทศไทยของเรามีอาชีพการเลี้ยงผึ้งเกิดขึ้นแล้วและมีมานานหลายปี  ซึ่งส่งผลต่อเกษตรกรในทางที่น่าพอใจพร้อมทั้งยังทำรายได้ให้กับพวกที่เลี้ยงผึ้งอย่างคุ้มค่า......ซึ่งฤดูกาลเปลี่ยนแปลงก็ส่งผลต่อการเลี้ยงผึ้งได้  ดังเราจะเห็นได้จากการที่ช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝนผึ้งออกหากินไม่ได้  และมักมีนิสัยที่ดุเมื่อมีฝนตก  แต่ก็จะน่ารักตอนช่วงที่อากาศดีๆ ลมพัดสบายๆ ถ้าฝนตกติดต่อกันหลายวันแล้วผึ้งออกหากินไม่ได้คนที่เลี้ยงผึ้งมักจะมีความเสี่ยงที่ต้องค่อยๆให้อาหารกับผึ้ง ซึ่งโดยปกติแล้วการให้อาหาร 1 ครั้งจะใช้เลี้ยงผึ้งในหีบรังไม้ได้ประมาณถึง 1 อาทิตย์ (มักจะเลี้ยงในรังหีบไม้ซึ่งภายในมีที่ที่ให้ผึ้งอาศัยอยู่)  แต่ตอนเอาอาหารเข้าไปในรังไม้ผู้เลี้ยงผึ้งเองจะต้องมีความชำนาน  รู้จังหวะการเปลี่ยนแปลง  รู้พฤติกรรมของผึ้ง  ส่วนมากการเลี้ยงผึ้งเท่าที่ข้าพเจ้าเคยได้เห็นและได้ยินมาว่า  จากคนที่ไม่มีอะไรกลายเป็นคนที่มีได้ภายในชั่วพริบตา  แต่ช่วงปีแรกๆ ผลการตอบแทนจะยังไม่ค่อยได้กำไรเพราะต้องหักต้นทุนที่ลงทุนไปก่อน  ประมาณช่วงปีที่ 2-3 ก็มักจะส่งผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้ทุ่มเทและลงทุนไป