หนังสือทำอย่างไรชีวิตคู่จึงจะยืนยาวและมีความสุข

krukanta
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จากการอ่านหนังสือทำอย่างไรชีวิตคู่จึงจะยืนยาวและมีความสุข สิ่งที่ได้จากหนังสือเล่มนี้คือ การอยู่ได้ในสังคมอย่างเป็นสุข ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะมุ่งไปยังการใช้ชีวิตคู่ ที่เมื่อเราอ่านแล้วสามารถนำมาใช้ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ ไม่ว่าจะในด้านชีวิตคู่ ชีวิตครอบครัว หรือการดำรงชีวิต ในปัจจุบัน เพราะหนังสือเล่มนี้ได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ของพระพุทธศาสนามาใช้ เช่น สุ จิ ปุ ลิ 
สุ - สุตตะ  - แปลว่าฟัง 
จิ - จิตตะ - ฟังแล้วคิด  ไม่ใช่ฟังแล้วเชื่อเลย
ปุ - ปุจฉา - ถาม
ลิ - ลิขิต คือบันทึกครับ เมื่อรู้แล้วต้องจำได้
และ ทุกข์ สมุทัย นิโรจ มรรค
ให้เรามีสติ (ระลึกได้) สัมปชัญญะ (รู้ตัว ทั่วพร้อม ไม่เผลอหลง) ประกอบด้วย
ศีล-สมาธิ-ปัญญา ระลึกรู้ สภาพของความทุกข์ ที่กำลังเกิดขึ้น ตามที่มันเป็น
ก็จะเกิดปัญญา รู้ตามความจริงว่า นี้คือความทุกข์ นี้คือเหตุของความทุกข์
เมื่อรู้จักเหตุของความทุกข์แล้ว ก็จะละวางมันได้เอง ทำเช่นนี้บ่อยๆ
จิตใจก็จะพัฒนาขึ้น ความทุกข์ก็จะลดลงโดยลำดับ
จนเข้าถึงความดับของความทุกข์ในที่สุด
ซึ่งหากนำมาใช้ในชีวิตคู่ หรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว จะทำให้เรามีความสุขและอยู่ในสังคมไม่ว่าจะสังคมครอบครัว หรือสังคมของการทำงาน สังคมในการใช้ชีวิต อย่างสันติสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน krukantaความเห็น (0)