GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

เราใช้เวลาศึกษาภายใต้โครงการเด็กไร้รัฐเท่าใด ? : แนวคิดในการกำหนดระยะเวลาการวิจัยและพัฒนา

สัญญารับทุนได้รับการลงนามในวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๗ แต่กำหนดย้อนหลังให้ถือว่า สัญญาให้ทุนเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘

      สัญญารับทุนได้รับการลงนามในวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๗ แต่กำหนดย้อนหลังให้ถือว่า สัญญาให้ทุนเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘

   เราเริ่มต้นคิดข้อเสนอโครงการอย่างจริงจังใน   ราวกลางเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ และได้นำเสนอ เป้าหมาย-วิธีการวิจัยและพัฒนาในโครงการวิจัย ในที่ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ จิตติ ติงศภัทิย์  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗  ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวก็ได้มีความเห็นชอบโดยหลักการ

ที่มา : งานเขียนอันเป็นผลมาจากการวิจัยและพัฒนาภายใต้โครงการเด็กไร้รัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกองทุนศาสตราจารย์ คนึง ฦๅไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 51056
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)