เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ดิฉันได้มีโอกาสไปดูการเรียนการสอนที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนเด็กพิเศษ  มีนักศึกษาไปทั้งหมดประมาณ  60 คน กลุ่มของดิฉันไปเป็นกลุ่มแรก เมื่อก้าวเข้าไปในรั้วโรงเรียนดิฉันรู้สึกตื่นเต้นมาก  เพราะเป็นครั้งแรกที่ต้องมาใกล้ชิดกับเด็กพิเศษ เด็กที่นี่น่ารักมาก ยกมือไหว้นักศึกษาที่มาดูงานทุกคน  ดูเหมือนเด็ก ๆ จะชื่นชอบพวกเราจึงเข้ามาคุย  มาเล่น  ด้วย บางคนก็ร้องเพลงให้พวกเราฟัง  เป็นภาพที่น่าประทับใจมาก ท่านอาจารย์ที่โรงเรียนนี้ใจดี รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องที่เราไม่รู้มากมาย โดยเฉพาะเรื่องการจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษ ว่าจะต้องดูลักษณะนิสัยของเด็กแต่ละคน และต้องแยกเด็กเป็นระดับชั้น ที่โรงเรียนมีการสอนวิชาต่าง ๆให้กับเด็กพิเศษมากมาย  ไม่ว่าจะเป็นสอนเรื่องวิชาชีพ  วิชาพละศึกษา  วิชาดนตรี ฯลฯ

            ดิฉันแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยว่าเด็กพิเศษที่ดูเหมือนไม่มีใครให้ความสนใจจะมีความสามารถได้ดีเกือบเท่ากับเด็กปกติทั่วไป  การไปศึกษาดูงานครั้งนี้ดิฉันได้ถ่ายรูปเก็บไม่เป็นที่ระลึกด้วย เพื่อเวลาที่ดิฉันดูจะได้คิดและตระหนักว่าดิฉันจะรักและดูแลลูกศิษย์และให้โอกาสลูกศิษย์ทุกคนทั้งที่ปกติและเด็กพิเศษเหมือนกับลูกหลานของตนเอง  ดิฉันอยากให้ทุกท่านไปดูเด็กเหล่านี้บ้าง  แล้วคุณจะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่น่าประทับใจจริง ๆ