ที่ห้องพักครู  ในเวลาพักกลางวัน  ครูจำนวนหนึ่งตรวจการบ้านนักเรียน  ครูจำนวนหนึ่งเรียนรู้คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในห้องพักครู

ครูใหญ่สมหวัง     :      ทำอะไรกันอยู่ครับ  ครูสมศรีว่างไหม

ครูสมศรี               :       พวกเรากำลังนำความรู้ใส่ในบล็อกค่ะ ครูใหญ่จะใช้อะไรหนูคะ 

ครูใหญ่สมหวัง     :      ดีมากครับ  รายงานการประชุม  เช็ควันลาของครู  คุณทำเสร็จหรือยัง

ครูสมศรี              :        เสร็จแล้วค่ะ

ครูใหญ่สมหวัง    :        แล้วยังไม่ได้ทำอะไรอีกล่ะ

ครูสมศรี              :        อ๋อ  ตั้งแต่เช้า  หนูยังไม่ได้สอนนักเรียนเลยค่ะ  มัวแต่ทำงานให้ครูใหญ่อยู่ค่ะ