การตั้งชื่อวิจัยในชั้นเรียน

ได้มีโอกาสอ่านงานวิจัยในชั้นเรียนของเพื่อนครูจำนวนมาก  อ่านแล้วพบว่า...การตั้งชื่อวิจัยในชั้นเรียนของเพื่อนครูยังไม่ครอบคลุม  และเนื้อหาที่ศึกษานั้น  ไม่ตรงกับชื่อเรื่องสักนิดเดียว

*****

คำว่า  การพัฒนาแบบฝึก  กับการพัฒนาเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์  ต้องให้ชัดเจนกันหน่อย  หมายความว่า  เมื่อครูอ้อยอ่านไปจนถึงวัตถุประสงค์วิจัย  พบว่า  ครูนั้นมีความต้องการพัฒนาแบบฝึกให้มีประสิทธิภาพ  แต่ชื่อเรื่อง....ไม่ใช่แบบวัตถุประสงค์เลย

*****

นี่ล่ะค่ะ  เขาจึงต้องมีที่ปรึกษาวิจัย  เพื่อให้ไม่หลงทิศทางของการทำวิจัย  การเขียนกรอบระเบียบวิธีวิจัยก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่ง  ที่จะทำให้รู้ว่าเราทำวิจัยได้ตรงกับวัตถุประสงค์หรือไม่

*****

ชื่อของวิจัยในชั้นเรียน  มีความสำคัญมาก  ที่จะทำให้งานวิจัยนั้นมีความหมายและเป็นงานวิจัยที่สำคัญ  อ่านมา 6 เรื่อง  ที่มีเพื่อนครูเขียนชื่อได้ตรงเพียง 3 เรื่องเท่านั้น  บางคนเขียนไปถึงเครื่องมือ  น่าจะเป็นเรื่องนั้นมากกว่าตามเครื่องมือนั้นๆ  ซึ่งแต่ละท่านยังทำความเข้าใจกับงานของตนเองไม่ชัดเจน  

*****

บางคนเขียนงานวิจัยจนไปถึงบทที่ 3แล้ว  ก็พบว่า  งานวิจัยของตนเองน่าจะเปลี่ยนไปอีก  ก็มี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษากับงานวิจัยความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ชื่อนั้น .... สำคัญจริงๆๆค่ะ คุณครูอ้อย

หมอเปิ้ล ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณท่านทั้งสองมากๆๆค่ะ  Blank ...Dr. Ple และ Blank ครูนัด.

ชื่อนั้น .... สำคัญไฉน