ขับเคลื่อนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

 อาทิตย์ที่ผ่านมา เวลาที่ผ่านไป มีอะไรๆ หลายเรื่อง หลายมิติผ่านชีวิตไปอย่างรวดเร็ว บ้างสมหวัง บ้างสูญหวัง

 แต่การเพิ่มพลังจิตเป็นสิ่งจำเป็น

 พลังจิต เมื่อนึกคิดอยู่ห่างไกล มองไปไหนๆ มองไม่เห็น ทำไม่เป็น

 ทีมงาน การจัดการความรู้ได้ไปเรียนรู้จากคนไร้กรอบ และ ทีมงานคนดอย(ปูนแก่งคอย) เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กันยายน ณ สถานปฎิบัติธรรมห่างจากขอนแก่นประมาณ ๑๑ กิโลเมตร

 เราได้เห็นท่านอาจารย์ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ(คลิก)  อดีตนักวิทยาศาตร์แห่งองค์การนาซ่า และ เจ้าพ่อแห่งการพัฒนาคุณภาพ

ภาพที่ ๑ อาจารย์วรภัทร์ กำลังฟังประสบการณ์เรื่อง เล่าประสบการณ์ตรงของหลุมต่างๆ

ภาพที่ ๒ ท่านอาจารย์ ทวีสิน กำลังตั้งใจฟังเรื่องราว การฝึกพลังจิต

 และ ท่านอาจารย์ ทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์ (คลิก) นายช่างจากรั้ว ม.ช ซึ่งเปลี่ยนวิถีมาสร้างหน่วยงานใหม่ที่เรียกว่า Sustianable Development (SD) ประสบการณ์ที่ท่านอาจารย์ทั้งสองได้ทำให้เราได้เรียนรู้ถึงการ "ฝึกพลังจิต ฝึกสติ และ คิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มกำลังให้สามารถยืนอยู่ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชีวิตจริงของการทำงาน"

JJ