ครูลักษณ์ กศน.ตำบลเกาะเรียน
นางสาว เสาวลักษณ์ ครูลักษณ์ กศน.ตำบลเกาะเรียน ปั้นดี

ศึกษาดูงานประกัน กศน.จังหวัดชัยนาท


ศึกษาดูงานประกัน กศน.จังหวัดชัยนาท

             วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕  จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให้กระจายอำนาจการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่  สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้องกำกับควบคุมในเรื่องคุณภาพของการจัดการศึกษา และในมาตรา ๔๘ กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพภายนอก โดยมาตรฐานที่ได้รับมอบหมายให้ศึกษาหาข้อมูลได้แก่ 

              มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ (ประกันภายใน)  และตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู

              

              

 

หมายเลขบันทึก: 503567เขียนเมื่อ 26 กันยายน 2012 12:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 กันยายน 2012 22:16 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (3)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี