ผ้าขาวเปื้อนหมึก
กานนา สงกรานต์ กานต์ วิสุทธสีลเมธี

เทคโนโลยีสารสนเทศ


เทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. ระดับชั้นที่สอน บรรยายอบรมคุณธรรมจริยธรรม  เรื่อง สื่อคุณธรรม นำความรู้ เชิดชูจริยธรรม
 2. จำนวนนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติวิทยา ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 120 รูป  ระยะเวลาในการอบรมบรรยายธรรมจากสื่อ 4 ชั่วโมง
 3. เทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้
 • คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (สำหรับเปิดสื่อ )
 • โปรเจคเตอร์ (เปิดสื่อให้ผู้เข้าอบรมดู )
 • เครื่องเสียงใช้ในการฟังสื่อ
 • ไมคโครโฟน (ใช้บรรยายสื่อที่เปิดให้ผู้เข้าอบรม )
 • สื่อที่ใช้ในการอบรม อาทิ เช่น

-                   เรื่องความประมาท

-                   ศีล

-                   ความสามัคคีประเทศไทย

-                   ความพร้อมกับการดำเนินชีวิต

-                   ชีวิตพัฒนาได้ถ้าใจพร้อม

 1. บทบาทความรับผิดชอบของครูผู้สอนในการบรรยาย อบรม

-                   เตรียมความพร้อมของนักเรียน ผู้เข้าอบรม ลงทะเบียน (ลงชื่อ) จำนวนผู้เข้าอบรมเป็นระดับชั้นไป

-                   นั่งตามระดับชั้นในห้องประชุม ระหว่างผู้เข้าอบรมเตรียมความพร้อมก็ประชาสัมพันธ์เรื่องงาน หัวข้อการบรรยายธรรม เซ็กสื่ออบรมและเครื่องเสียงไปด้วย

-                   เริ่มการบรรยายโดยการนำเรื่องเพื่อเกรินนำเข้าสู่เนื้อหา โดยไตเติลหนังดัง เพื่อใช้กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในสื่อ แนะนำตัววิทยากรผู้บรรยาย เรียกสติด้วยเกมกระตุ้นผู้อบรม 15 นาที กำหนดได้ตามตารางเวลาดังนี้

 • ชั่วโมงแรก

-                   ลงทะเบียนเตรียมความพร้อม 20 นาที

-                   เปิดสื่อเกรินนำเข้าสู่เนื้อหา 20 นาที

-                   แนะนำตัววิทยากรผู้บรรยาย 20 นาที

 • ชั่วโมงที่ 2

-                   เรียกสติด้วยเกมหรรษากระตุ้นผู้เข้าอบรม 20 นาที

-                   เข้าสู่เนื้อหาสารพันความ เรื่องความประมาทจากวีดีทัศน์ 30 นาที

-                   พักเบรกการอบรม ทำธุระส่วนตัว 10 นาที

 • ชั่วโมงที่ 3

-                   สรุปเรื่องจากวีดีทัศน์ความประมาท 15 นาที

-                   เตรียมตัวเข้าสู่การอบรมบรรยายในเรื่องต่อไป 5 นาที

-                   ศีลและความสามัคคีประเทศไทย ชมวีดีทัศน์ 30 นาที

-                   สรุปจากสื่อที่ได้ชม ถามปัญหาผู้เข้าอบรม แจกของรางวัลผู้ตอบปัญหาได้ 10 นาที

 • ชั่วโมงที่ 4

-                   ความพร้อมในการดำเนินชีวิต 10 นาที

-                   ชีวิตพัฒนาได้ถ้าใจพร้อม 30 นาที

-                   สารพันปัญหาของชีวิต (ปุจฉา – วิสัชนา ) 20 นาที

-                   ปิดการอบรม

 1. การกระตุ้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน
 • การกระตุ้น

-                   เปิดสื่อเกรินนำเข้าสู่เนื้อหา 20 นาที

-                   แนะนำตัววิทยากรผู้บรรยาย 20 นาที

-                   เรียกสติด้วยเกมหรรษากระตุ้นผู้เข้าอบรม 20 นาที

-                   ชีวิตพัฒนาได้ถ้าใจพร้อม 30 นาที

 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

-                   เข้าสู่เนื้อหาสารพันความ เรื่องความประมาทจากวีดีทัศน์ 30 นาที

-                   สรุปเรื่องจากวีดีทัศน์ความประมาท 15 นาที

-                   ศีลและความสามัคคีประเทศไทย ชมวีดีทัศน์ 30 นาที

-                   สรุปจากสื่อที่ได้ชม ถามปัญหาผู้เข้าอบรม แจกของรางวัลผู้ตอบปัญหาได้ 10 นาที

-                   ความพร้อมในการดำเนินชีวิต 10 นาที

-                   สารพันปัญหาของชีวิต (ปุจฉา – วิสัชนา ) 20 นาที

 1. การติดตามการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม

-                   ถามปัญหา (ปุจฉา – วิสัชนา )

-                   การเข้าร่วมกิจกรรม หรือการทำกิจกรรมรวมกัน

 1. การประเมินผลการเรียนของผู้เข้าอบรม

-                   ดูจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม จากผู้ถามคำถาม และตอบคำถาม ว่ามีความสนใจมากน้อยเพียงใด

 1. ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

-                   การใช้เครื่องเสียงเพื่อกระตุ้นผู้เข้าอบรม รวมไปถึง การประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานการอบรมธรรม

-                   เปิดสื่อวีดีทัศน์ในการอบรม

 1. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการอบรม

-                   ความพร้อมของสื่อและเครื่องเสียงที่ใช้ในการอบรม

-                   ความพร้อมของตัวผู้เข้าอบรมเอง

-                   การแบ่งเวลายังมีความคลาดเคลื่อนเมื่อผู้เข้าอบรมพักเบรกนานไป ทำให้เวลาในการอบรมช้าลง

คำสำคัญ (Tags): #พอประมาณ
หมายเลขบันทึก: 503534เขียนเมื่อ 26 กันยายน 2012 09:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 กันยายน 2012 09:30 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี