คำกล่าวสดุดีวันที่ครูเกษียณ......คุณครูเพียงจิต บัวทอง

ครูวัยเกษียณ คุณครูแม่พระ ปูชนียบุคล

        

คำกล่าวแสดงมุทิตาจิต   คุณครูเพียงจิต  บัวทอง

                 เรียนผู้อำนวยการ  ผู้ปกครองนักเรียน  คณะครู  นักเรียนและทุก ๆท่านที่มาร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูเพียงจิต  บัวทอง  ในวันนี้

           นับตั้งแต่  วันที่  ....เดือน......................พ.ศ...............เป็นวันแรกที่โรงเรียนบ้านกระทิงได้ต้อนรับครูแม่พระคนสำคัญของโรงเรียนคือคุณครูเพียงจิต  บัวทอง(น่าจะอ่านนามสกุลเดิมก่อน)  นับเป็นโอกาสดีของเด็ก ๆ โรงเรียนบ้านกระทิงอย่างที่สุด  เพราะคุณครูมีความพร้อมในความเป็นครูสมบูรณ์ทุกประการ สมควรเรียกได้ว่าเป็นแม่ครูได้อย่างไม่มีที่ติ

         คุณครูเพียงจิต  มีครบถ้วนใน  คุณลักษณะที่ดีของครู  หมายถึง เครื่องหมายหรือสิ่งที่ชี้ให้เห็นความดี  หรือลักษณะที่ดีของครูและเป็นลักษณะที่ต้องการของชุมชนและสังคม

            ลักษณะครูของคุณครูเพียงจิต   บัวทอง ก็คือมีความรักและความเมตตาต่อศิษย์ มีความเสียสละ หมั่นเพียรศึกษา ปรับปรุงวิธีการสอน เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ต้องมีความเข้าใจและเอาใจใส่ตัวศิษย์ทุกคน เป็นกำลังใจและช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิษย์เพื่อให้เขาเป็นคนใฝ่เรียนรู้ เป็นแบบอย่างที่ดีมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณของความเป็นครู สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี  มีวิธีการสอนที่หลากหลาย มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความยุติธรรม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงยอมรับและเข้าใจความแตกต่างของเด็กแต่ละคนด้วยและที่สำคัญยังเป็นแบบอย่างในความกตัญญูต่อผู้บังเกิดเกล้าในการดูแล  อย่างอบอุ่นจนเป็นที่โจทย์ขานให้ลูกหลานในชุมชนได้ดูเป็นแบบอย่างในการดูแลผู้ให้กำเนิดได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

             ทางด้านศิษย์แต่ละรุ่นที่จบออกไปก็คงจะไม่มีใครมีวันลืมความเป็นครูแม่พระของคุณครูเพียงจิต  บัวทอง  ทุกสิ่งทุกอย่างมันฝังอยู่ในความทรงจำของศิษย์ทุกคนไปตราบนานเท่านานแน่นอน

             ทางด้านเพื่อนร่วมงานคงจะต้องกล่าวถึงว่าแบบอย่างความเป็นครูแม่พระของคุณครูเพียงจิต  บัวทอง   ครูโรงเรียนบ้านกระทิงทุกคนจะถือ คุณครูเพียงจิต  บัวทองเป็นต้นแบบในการปฏิบัติงานทุกคนเช่นกัน

            แต่ด้วยความเคารพ   ท่านทั้งหลาย  บัดนี้วาระอายุของคุณครูเพียงจิต  บัวทองได้มาถึง  คืออายุ 60 ปี   ราชการกำหนดให้ต้องพักผ่อน  สุดที่ใครจะร้องขอหรือคัดค้านได้ เราจึงจำเป็นมีวันมุทิตาจิตการกระทำแห่งคุณงามความดีของคุณครูเพียงจิต  บัวทองในวันนี้

           ด้วยคุณงามความดีของคุณครูเพียงจิต   บัวทองไม่อาจที่จะบอกเล่าให้จบสิ้นได้เพราะมากมายคณานับ    จึงขอจับคำกลอนที่ผู้ยกย่องครูได้เคยเขียนไว้มาสรุปแทนถ้อยคำรู้สึกทั้งมวล ดังนี้

เสียดาย   ครูเพียงจิต   บัวทอง

ที่วันต้อง    เกษียณ  เวียนมาถึง
พระคุณครู  ประทับใจ  ให้คำนึง

ความจำจึง อยู่ใน  ใจทุกคน
ขอจดจำ  คุณความดี  ที่ครูสร้าง

ปูแนวทาง  สร้างศิษย์    เป็นผลิตผล
เป็นแบบอย่าง  รากฐาน  งานสอนคน
เยาวชน ได้ปัญญา นานาประการ
เมื่อครูลา  เราอาลัย  ด้วยใจรัก
วัฏฏจักร  อายุจัด   บรรทัดฐาน
ขอเทพไท้  ส่งผล  ดลบันดาล
ช่วยประทาน  แต่ความสุขสุข สนุกสบาย
เราทุกคน  จะสานต่อ  ครูเพียงจิต
สิ่งครูคิด  ปูวาง  สร้างเป้าหมาย

จะต่อยอด  เชิดชู    ไม่ดูดาย

ครูจงได้   สบายใจ  ในสิ่งทำ

ขอพระ   รัตนตรัย   ใสพิสุทธิ์

ให้ผ่องผุด   บุญชุบ   อุปถัมภ์

ให้อายุ  เกินร้อย  ตามถ้อยคำ

และจะจำ    ความดีครู   ไม่รู้ลืม 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยาสามห่อนำมาแจกจ่ายแบ่งปัน

คำสำคัญ (Tags)#ครู ครูเกษียณ ปูชนียบุคล#แสดงมุทตาจิต

หมายเลขบันทึก: 502515, เขียน: 17 Sep 2012 @ 09:48 (), แก้ไข: 17 Sep 2012 @ 14:51 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ดีใจแทนคุณครูเพียงจิต จังเลยนะคะ