KM รูปแบบการให้บริการคลินิก Health care สุขภาพดีด้วยการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ตอนที่ 5


กิจกรรม (หลัง) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2 , เก็บข้อมูลสุขภาพ

มาถึงตอนที่ 5 นะครับ  สำหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนารูปแบบคลินิก Health Care  สุขภาพดีด้วยการแพทย์แผนไทยและเเพทย์ทางเลือก  ย้อนความไปตอนที่แล้ว ทีมงานได้ร่วมกันสกัดความรู้ออกมาเป็นเครื่องมือ  ได้แก่แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยหลัก 8 อ แบบประยุกต์ในครั้งนี้เราจะลงเก็บข้อมูลกับผู้รับบริการโดยมีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรมหลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2 

การเก็บข้อมูลการดูแลสุขภาพทางด้าน 8  อ ของผู้รับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย

ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 55  - 20 ก.พ.55 ( 2 สัปดาห์ )

 

ขั้นตอนการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์  ข้อมูลการดูแลสุขภาพด้วยหลัก 8 อ  ประยุกต์

1. สุ่มจากผู้รับบริการที่มาใช้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย ระหว่างวันที่  6 ก.พ. 55  - 20 ก.พ.55  โดยความสมัครใจของผู้รับบริการที่มาด้วยอาการเดิมเป็นประจำทำแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ

2. ผู้เก็บข้อมูลเป็นผู้อ่านคำถามให้ผู้รับบริการฟัง

3. การสรุปผลวิเคราะห์ผลด้วย ตารางแจกแจงความ สถิติร้อยละ  ค่าเฉลี่ย 

  

สรุปผลการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถาม  8  อ  

 (จำนวนผู้รับบริการที่เก็บได้ 50 ราย)

พฤติกรรมสุขภาพ

จำนวน (ราย)

เป็นประจำ

บางครั้ง

ไม่เคยเลย

1.มีการออกกำลังกายด้วยท่าฤาษีดัดตน หรือการยืดเหยียด  สัปดาห์ละ 3 วัน

0

8

42

2.มีการรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือน  สัปดาห์ละ  3 วัน

0

4

46

3.ดูแลที่พักให้สะอาด  อากาศถ่ายเทได้สะดวก ทำความสะอาดอย่างน้อย 1 ครั้ง / สัปดาห์

38

12

0

4.หลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัด  มันจัด  และเค็มจัด

25

20

5

5.มีการนั่งสมาธิ  ทำสมาธิ  สวดมนต์ ไหว้พระ  หรือฟังเพลงธรรมะ

36

12

2

6.รู้สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหรือความเจ็บป่วย และทันข่าวสารสุขภาพที่เป็นปัจจุบัน

20

20

10

7.มีการใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพตามอาการ เช่น ดื่มน้ำสมุนไพรอุ่นๆ  แก้ไอ เจ็บคอ  หรืออาการอื่นๆ

45

5

0

8.ไม่กลั้นปัสสาวะ หรืออุจจาระ

48

2

0

9.มีการใช้วิธีการดูแลสุขภาพตนเองด้วยวิธีการการแพทย์แผนไทย  เช่น นวด  อบ หรือใช้ยาสมุนไพร

47

3

0

10.มีการตั้งเป้าหมายในการดูแลสุขภาพ

36

10

4

11.ทำงานต่อเนื่องกันไม่เกินวันละ  8 ชั่วโมง

41

6

0

12. ไม่ใช้อิริยาบถเดิมนานๆ  เช่น นั่งทำงานนาน  นอนนาน  เดินนาน  หรือหักโหมในกิจกรรมต่างๆ

20

15

15

13.ควบคุมอารมณ์ได้  เวลาโกรธ โมโห  ไม่มีโทสะรุนแรง  

30

15

5

14.รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  มีกากใยสูง                        

36

14

0

15.นอนหลับสนิท  และนอนอย่างน้อย  8-10  ชั่วโมง

20

25

5

16.มีการให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ผู้อื่น  เช่น เพื่อน  หรือครอบครัว

32

15

3

17.ไม่เครียด  อารมณ์ดี  จิตใจเบิกบาน 

42

8

0

18.ปลูกสมุนไพรไว้ใช้เอง  เช่น ผักสวนครัว หรือสมุนไพรริมรั้ว

10

5

35

19.มีการใช้สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเพื่อปรับอากาศ  เช่น  มะกรูด  ใบเตย  ตะไคร้หอม

5

12

33

20.มีภูมิใจในตนเอง  และพอใจในสิ่งที่มีอยู่

40

10

0

รวมคะแนน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับคะแนน ปฏิบัติเป็นประจำมากที่สุด   ได้แก่

1.ไม่กลั้นปัสสาวะ  อุจจาระ   48    คน  คิดเป็น   96%

2.มีการใช้วิธีการดูแลสุขภาพตนเองด้วยวิธีการการแพทย์แผนไทย  เช่น 

   นวด อบ หรือใช้ยาสมุนไพร จำนวน  47 คน  คิดเป็น 94%

3.มีการดื่มน้ำสมุนไพรแก้อาการเจ็บป่วยต่างๆ   จำนวน 45 คน  คิดเป็น90%

4.ไม่เครียด  อารมณ์ดี  จิตใจเบิกบาน    จำนวน 42 คน  คิดเป็น 84%

5.ทำงานต่อเนื่องกันไม่เกินวันละ  8 ชั่วโมง  จำนวน 41 คน  คิดเป็น 82%

 

 

 

 

ลำดับคะแนน ไม่เคยปฏิบัติเลยมากที่สุด   ได้แก่

1.มีการรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือน   จำนวน 46 คน   คิดเป็น  92%

2.ออกกำลังกายด้วยท่าฤาษีดัดตนอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์  จำนวน 42  คิดเป็น 84%

3.ปลูกสมุนไพรไว้ใช้เอง  เช่นผักสวนครัว  สมุนไพรริมรั้ว  จำนวน 35 ราย  คิดเป็น 70%

4.มีการใช้สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเพื่อปรับอากาศ  เช่น  มะกรูด  ใบเตย  ตะไคร้หอม  จำนวน 33 คน  คิดเป็น 66%

5.ไม่ใช้อิริยาบถเดิมนานๆ  เช่น นั่งทำงานนาน  นอนนาน  เดินนาน  หรือหักโหมในกิจกรรมต่างๆ จำนวน 15 คน  คิดเป็น           30%

 

 

สิ่งที่ได้จากการทำกิจกรรม เก็บข้อมูลสุขภาพ และแปลผล 

              ได้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพผู้รับบริการที่มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย

             

ทบทวนระหว่างการทำกิจกรรม

              ควรมีกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 8 อ ที่ขาด 

              ควรมีการพัฒนารูปแบบแบบมีส่วนร่วม  ทั้งผู้รับบริการ  ญาติ และบุคลากรคลินิกแพทย์แผนไทย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องความต้องการกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาส่งเสริมสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น

             

________________________________________Xมoตั๋J_______________

จบแล้วนะครับสำหรับตอนที่ 5 แต่กิจกรรมของเรายังไม่จบ  ได้ผลออกมาแล้วครั้งหน้าเราจะเอาผลมาทำอะไร  โปรดติดตามนะครับ  รับรองไม่ผิดหวัง

 

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 502173เขียนเมื่อ 13 กันยายน 2012 21:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 กันยายน 2012 21:15 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

฿299.00 -51.84%
฿128.00 -20.31%
฿1,298.00 -57.09%
฿350.00 -44.29%
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี