• พรุ่งนี้มีเรียนวิชาระบาด
  • เรียนอย่างไรก็ไม่เข้าใจ
  • แต่สู้ สู้ สู้ตาย