ดีใจที่ได้มีโอกาสไปร่วมประชุมและได้เป็นคณะทำงานของ

"ศูนย์พัฒนาคนพิการและเครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม"

ที่กำลังจะจัดตั้งขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ จากการประชุมเมื่อ 13 กันยายน 2549 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งดิฉันก็ไปครั้งแรกนี่เอง ( ไกลจากเมือง และไกลจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งอยู่นอกเมืองอย่างเรามากโข ^__^ )

มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้ทำงานเพื่อพัฒนาคนพิการมา เช่น ชมรมคนพิการจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แรงงานจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และอีกหลายหน่วยงาน

ทำให้ได้ไอเดียในการทำโครงการอีกแล้ว ( อิอิ ของเก่า 49 ยังเคลียร์เอกสารไม่เสร็จเลย 6 โครงการ 555 ) ตอนนี้ต้องเร่งมือ

1. เคลียร์งบ สกอ. 49

2. เสนองบ สสส.ผ่านเครือข่ายฯ