• ชุมชนฟ้าครามถ่ายภาพร่วมกับนักศึกษาและ จนท.จากคณะแพทย์