โปรแกรม IT นำร่อง ออกใบ รบ.ผิด, ไม่ได้ส่งชื่อเข้าสอบ N-NET, เรียนโทบริหารการศึกษาแทน ป.บัณฑิต, ขีดจำกัดล่าง, สอบ N-NET แล้วไม่จบ, วิชาเอกที่สอบ ขรก.ครูได้, เครื่องแบบ, จบ ป.โทหลังบรรจุ ลดเหลือ 4 ปี, รับเทียบระดับรุ่น 3/55

ถ้าลืมส่งชื่อเข้าสอบ N-NET ก็ส่งเข้าสอบ e-Exam ได้, จบปริญญาโทเอกบริหารการศึกษา จะยังไม่สามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู, ใครที่เคยสอบ N-NET ครบ 2 ฉบับแล้ว ไม่ต้องสอบอีก ถึงแม้จะสอบแล้วไม่จบ ต้องเรียนต่ออีกก็ตาม, เว็บดูสาขาวิชาที่ ก.ค.ศ.กำหนดสำหรับการเป็นข้าราชการครู, โปรแกรม ITw หลักสูตรนำร่องของ 10 จังหวัด 2 เขต ออกใบ รบ.ผิด, เริ่มเรียนหรือจบปริญญาโทหลังบรรจุ ก็ลดเวลายื่นประเมินครูชำนาญการเหลือ 4 ปี

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 10 เรื่อง ดังนี้

 

         1. วันที่ 19 ส.ค.55 คุณ “Oddy Gu” ถามผมผ่านเฟซบุ๊คว่า  “ขีดจำกัดล่าง” ตอนนี้นิ่งหรือยัง ใช้ได้หรือยัง

             ผมตอบว่า   อ.พรรณทิพา กลุ่มพัฒนา กศน. บอกว่าค่าขีดจำกัดล่าง ฉบับที่ถูกต้อง คือฉบับที่ค่าขีดจำกัดล่างภาค 2/54 ระดับประถม วิชาทักษะการเรียนรู้ เท่ากับ 28.857 หรือ 28.86   ดาวน์โหลดได้ที่  http://ahph9thi.gotoknow.org/assets/media/files/000/828/208/original_lowerlimit253_254.rar 

 

         2. วันที่ 20 ส.ค.55 คุณทศวรรษ วรรณวงษ์ ถามผมในเพซบุ๊คว่า  นักศึกษาจะจบเทอมนี้ แต่ไม่ได้ส่งชื่อสอบ N-Net ถ้าเราไม่ส่งชื่อให้ สทศ. แต่ส่งชื่อเข้าสอบ E-exam เลยได้ไหม นักศึกษาจะสามารถทำจบได้หรือไม่

             ผมตอบว่า   เราต้องส่งชื่อเข้าสอบ N-NET ก่อนนะ   แต่ถ้าหลงลืมไม่ได้ส่งชื่อเข้าสอบ N-NET ก็ส่งเข้าสอบ e-Exam ได้  ( ถ้าไม่ได้สอบ N-NET ในวันที่ 26 ส.ค.55  แต่เข้าสอบ e-Exam ในเดือน ก.ย.55 ก็ยังถือว่าเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติในภาคเรียนที่ 1/2555  แต่จะอนุมัติให้จบหลักสูตรก่อนวันเข้าสอบ e-Exam ไม่ได้   ต้องอนุมัติให้จบหลักสูตรในวันเข้าสอบ e-Exam แต่ก็ถือว่าจบในภาคเรียนที่ 1/2555   ถ้าเข้าสอบ e-Exam หลังรายงาน GPA ภาค 1/55 ให้กลุ่มแผนงานไปแล้ว ให้ถือว่าจบไม่พร้อมรุ่น  ( ระบุวันที่จบ ในโปรแกรม ITw ของผู้จบไม่พร้อมรุ่นนี้ ที่เมนู 1 - 1 - 5 )  และให้นำข้อมูลผู้ที่จบภายหลังนี้ ไปรายงาน พร้อมกับการรายงาน GPA ในภาคเรียนถัดไป

 

         3. วันที่ 20 ส.ค.55  คุณ “แม่มด อยุธยา” ถามผมในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบว่า  เรียนโทบริหารการศึกษาแทน ป.บัณฑิต ได้ไหม

             ผมตอบว่า   เรียนแทนเพื่อจะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ไม่ได้  เพราะเนื้อหาวิชาปริญญาโทเอกการบริหารการศึกษา ไม่ครบ 9 มาตรฐานของวิชาชีพครู จึงเทียบได้บางมาตรฐาน แล้วต้องสอบเพิ่มอีก
             ( แต่ถ้าใครมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแล้ว ก็ควรเรียนโทบริหารการศึกษา เพื่ออนาคตจะได้เป็น ผอ. )

 

         4. วันที่ 21 ส.ค.55  ผมติดต่อจัดทำสปอร์ตประชาสัมพันธ์รับสมัครเทียบระดับการศึกษา รุ่น 3/55  ติดต่อรถโฆษณา ให้แล่นประชาสัมพันธ์โดยใช้เครื่องขยายเสียงไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ ในอำเภอผักไห่และบางส่วนของอำเภอบางซ้าย  ติดต่อเสมียนตราอำเภอขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง และนำไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบันทึกรับทราบ  ฯลฯ  ( กศน.อ.ผักไห่ รับสมัครเทียบระดับการศึกษารุ่นที่ 3/55 ระหว่างวันที่ 22 ส.ค.- 12 ก.ย.55 )

 

         5. วันเดียวกัน ( 21 ส.ค. ) คุณ “ตะวันยอแสง” ถามผมผ่านเฟซบุ๊คว่า  นักศึกษาสอบ N-NET ภาคเรียนที่ 2/54 มาแล้ว (แต่ขาดสอบปลายภาคเลยไม่จบ 2/54)  ภาค 1/55 ไม่ต้องสอบ N-NET อีกใช่ไหม

             ผมตอบว่า   ใช่  ข้อสอบ N-NET มี 2 ฉบับ  ใครที่เคยสอบ N-NET ครบ 2 ฉบับแล้ว ไม่ต้องสอบอีก ถึงแม้จะสอบแล้วไม่จบ ต้องเรียนต่ออีกก็ตาม

 

         6. วันที่ 22 ส.ค.55  อ.อภิชาต กศน.อ.ลาดบัวหลวง  โทร.มาบอกผมว่า  โปรแกรม ITw หลักสูตรนำร่อง ( ที่ใช้ใน 10 จังหวัด และ 2 เขตใน กทม.)  ออกใบ รบ. โดยไม่แปลงวิชาบางวิชาในหลักสูตรนำร่อง ให้เป็นวิชาในหลักสูตรทั่วประเทศ คือ ในระดับ ม.ต้น วิชา อช2104 ไม่ได้แปลงเป็น อช21003  วิชา สค2104 ไม่ได้แปลงเป็น สค21003  ( ระดับอื่นก็ลักษณะเดียวกัน )   ทำให้ใบ รบ. ผิดพลาด  ( ในใบ รบ. ไม่มีวิชา อช21003 สค21003 )

             ผมได้แจ้งเรื่องนี้ให้คุณสุขุม  ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้พัฒนาโปรแกรม ITw ทราบ   คุณสุขุมบอกว่าจะแก้ไขโปรแกรมให้ต่อไป  แต่ถ้าแห่งใดมีความจำเป็นต้องรีบออกใบ รบ. ในช่วงที่ยังไม่ได้แก้ไขโปรแกรมนี้  ให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยไปออกใบ รบ.ในโปรแกรม ITw 51 ทั่วประเทศ  ด้วยการเข้าไปในภาคเรียนที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชา อช2104  สค.2104  แล้วถอนการลงทะเบียนวิชาทั้งสองนี้ออก  จากนั้นเพิ่มการลงทะเบียนวิชา อช21003  สค21003 เข้าไป  โดยนำคะแนนของ อช2104  สค2104  มาบันทึกให้

 

         7. วันเดียวกัน ( 22 ส.ค. )  “ครูภาคใต้”  ถามผมใน gotoknow.org นี้ ว่า  ดิฉัน บรรจุ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ในช่วงเวลา 3 ปี กว่า ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ตอนนี้ได้วุฒิปริญญาโทแล้ว   และวันที่ 1 ตุลาคม 2555 นี้ อายุงานจะครบ 4 ปี วุฒิปริญญาโท ดิฉันสามารถขอยื่นการประเมินชำนาญการได้หรือเปล่า

             ผมตอบว่า   ได้  ( ถึงแม้จะเริ่มเรียนหรือเรียนจบปริญญาโท หลังบรรจุแต่งตั้ง ก็ตาม  เมื่อเรียนจบปริญญาโททางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนด ก็ให้ลดเวลาการขอยื่นประเมินครูชำนาญการ จาก 6 ปี เหลือ 4 ปี  อย่าลืมส่งวุฒิปริญญาโทไปให้จังหวัด และ กจ.กศน.บันทึกลงในทะเบียนประวัติด้วย
             ( และถ้าอยู่จังหวัดชายแดนใต้ เขาลดเวลาให้อีกครึ่งหนึ่งนะ คือปริญญาตรี ยื่นได้ตั้งแต่ 3 ปี  ปริญญาโทยื่นได้ตั้งแต่ 2 ปี )

 

         8. วันที่ 23 ส.ค.55  คุณกฤษณา หัวหน้า กศน.ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ  ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า  ถ้าเราเรียนบริหารธุรกิจ และก็เรียนประกาศนียบีตรวิชาชีพครูแล้ว จะมีสิทธิสอบข้าราชการครู.กศน.หรือไม่

             ผมตอบว่า   ถ้ามีปริญญาสาขาวิชาที่ ก.ค.ศ.กำหนดสำหรับการเป็นข้าราชการครู และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ก็มีสิทธิสอบข้าราชการครู กศน.

             สาขาวิชาที่ ก.ค.ศ.กำหนดนั้น ต้องไปค้นดูในเว็บ ก.ค.ศ. โดยเข้าเว็บ ก.ค.ศ.ที่ http://203.146.44.131/qual55/login.php
             - ทั้งชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ให้พิมพ์ว่า guest
             - คลิก ล็อกอิน เข้าไปแล้ว ชี้ที่ "รับรองก่อน 6 ก.ย.54"
             - คลิกที่ "คุณวุฒิ (รับรองก่อน 6 ก.ย.54)"
             - ใส่ชื่อมหาวิทยาลัยในช่อง ค้นหา
             -  คลิกที่ปุ่มค้นหา (รูปแว่นขยาย)   ก็จะโชว์วุฒิที่ ก.ค.ศ.กำหนด ( อาจมีหลายหน้า ให้คลิกดูทีละหน้า )  ถ้าไม่วุฒิที่หา ให้กลับออกมาแล้วคลิกเข้าไปหาที่ "คุณวุฒิ (รับรองหลัง 6 ก.ย.54)" ด้วย  ถ้าไม่มีอีก แสดงว่าวุฒินั้นสมัครไม่ได้

 

         9. วันที่ 24 ส.ค.55  ท่านปลัดกระทรวง ศธ. ยังไม่ได้ลงนามในระเบียบเครื่องแบบใหม่ของพนักงานราชการ ( ได้ข่าวว่า วันที่ 23 ส.ค.55 ท่านเลขาธิการ กศน. นำเรื่องเครื่องแบบพนักงานราชการนี้ ไปปรึกษาท่านรัฐมนตรีด้วยนะ )  ผมเรียนถามท่าน ผอ.กจ.กศน. ว่า ถ้าระเบียบใหม่ออกไม่ทัน  วันที่ 6 ก.ย.55 จะให้แต่งเครื่องแบบยังไง  ท่าน ผอ.กจ.บอกว่า แล้วแต่ดุลยพินิจของแต่ละคน

 

         10. เรื่องประชุมบอร์ดคุรุสภา ( ที่เราติดตามผลการพิจารณาให้สถาบันการศึกษาเปิดสอน ป.บัณฑิตสำหรับครู กศน. )  ปรากฏว่าวันที่ 23 ส.ค.55 บอร์ดไม่ได้ประชุมอีกแล้ว  ไม่ทราบว่าเลื่อนไปประชุมวันไหน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงานของ เอกชัย กศน. อ. ผักไห่

คำสำคัญ (Tags)#ชำนาญการพิเศษ#เทียบระดับ#ป.บัณฑิต#เครื่องแบบพนักงานราชการ#n-net#โปรแกรม it#ขีดจำกัดล่าง#สาขาวิชาที่ ก.ค.ศ.กำหนด

หมายเลขบันทึก: 499858, เขียน: 24 Aug 2012 @ 11:07 (), แก้ไข: 27 Aug 2013 @ 10:52 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 11, ความเห็น: 11, อ่าน: คลิก


ความเห็น (11)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณข้อมูลดีๆค่ัะอาจารย์

เขียนเมื่อ 
  • พี่เอกครับ
  • ข้อมูลสุดยอดมาก
  • เป็นประโยชน์แก่ครู กศน ทั่วประเทศเลยครับ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่าน Blank เอกชัย กศน. ผักไห่  หวังว่าท่านคงจะสบายดีนะคะ

มาอ่านแล้วค่ะ  ได้ประโยชน์ดีมากค่ะ  อย่าลืมแวะไปเยี่ยมครูทิพย์บ้างนะคะ

 

  • สวัสดีค่ะอาึจารย์เอกBlank
  • ขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับงาน กศน.นะค่ะ
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่เป้นประโยชน์มาก...ติดตามอยู่นะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์เอกชัยมากที่ให้ข่าวของกศนน่าติดตามทุกระยะทำให้ทราบข้อมูลดีๆขอบคุณค่ะ

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกคนครับ Blank Blank Blank Blank Blank Blank 

 

แล้วบรรณารักษ์จบ ป.โท ทำชำนาญการ ในปีที่ 4 เหมือนกันหรือเปล่าครับ

บรรณารักษ์วุฒิปริญญาโท อายุราชการครบ 4 ปีเต็ม ยื่นทำชำนาญการได้เช่นกันครับ

ขอบคุณครับ ตอนแรกมีคนบอกว่าจบ ป.โท บริหารธุรกิจ ไม่ตรงสาขา เขาไม่ให้ทำชำนาญการในปีที่ 4 ให้ไปทำตอนปีที่ 6 ....ตอนนี้เลยโล่งอก อิอิ แล้ว ถ้าบรรจุ เมย.53 ก็ต้อง ยื่นทำชำนาญการได้ตอน เดือนไหน ปีไหน ครับ ขอบคุณอีกครับ

ยื่นทำชำนาญการได้ เม.ย.57 ( ต้องดูวันด้วย ครบ 4 ปี วันชนวัน )