เป้าหมายคือวัสดุก่อสร้างของความสำเร็จ

ความสำเร็จคือความคืบหน้าของการทำให้เป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นความจริง มันจะช่วยให้คุณปรับความสำเร็จให้เหมาะกับค่านิยม และวิสัยทัศน์ของคุณ ในขณะเดียวกันคุณก็จะเห็นว่าการตั้งเป้าหมายนั้นมีความสำคัญมากเพียงใด หากไม่มีการกำหนดเป้าหมายที่แน่นอน เราจะไม่สามารถบรรลุความสำเร็จได้ เพราะความสำเร็จก็คือ การบรรลุถึงเป้าหมายเหล่านั้น

1.    เป้าหมายจูงใจเรา
เมื่อคุณตั้งเป้าหมายส่วนตัวจะมีผลเกิดขึ้น 2 ทาง คือ คุณทำมันและมันทำคุณ มันจะเป็นเป้าที่เป็นรูปธรรมให้คุณยิงไปที่นั่น เมื่อคุณทำตามเป้าหมายและบรรลุได้ คุณจะได้รับความพอใจในผลสำเร็จ หลายๆคนเห็นว่าการตั้งเป้าหมายแล้วพยายามทำให้ได้นั้นเสมือนการแข่งขัน อย่างหนึ่ง ขณะที่เวลาผ่านไป  และคุณสามารถบรรลุเป้า
หมายได้อย่างต่อเนื่อง วิธีการทำงานและวิธีของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไป

การตั้งเป้าหมายให้เฉพาะเจาะจงและให้บรรลุได้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ถ้าไม่กำหนดเป้าหมายของคุณให้ชัด นั่นคือวัดไม่ได้ มันจะลดแรงจูงใจลงเพราะอะไร? เพราะการบรรลุเป้าหมายจะให้กำลังใจคุณ แต่ถ้าคุณวัดความคืบหน้าไม่ได้ว่าถึงเป้าหมายแล้วหรือยัง กำลังใจของคุณจะถดถอยและยอมแพ้ในที่สุด

2.    เป้าหมายกำหนดวัตถุประสงค์ให้เรา
ทุกวันนี้เราพบผู้คนมากมายที่ไม่มีความสุขกับชีวิตและโลกรอบตัวเรา คุณทราบหรือไม่ว่า 98 ใน 100 คน ที่ไม่พอใจโลกของเขานั้นมองไม่เห็นภาพที่ชัดเจนในใจเลยว่าเขาอยากให้โลกนี้ เป็นอย่างไร เขาไม่มีเป้าหมายของชีวิตที่ดีกว่า เขาขาดวัตถุประสงค์ที่เป็นแรงขับ ผลของมันก็คือมีชีวิตไปเรื่อยๆ โดยไม่พยายามเปลี่ยนแปลงอะไร

3.    เป้าหมายเพิ่มคุณค่าของงาน
คุณทำธุรกิจอย่างไรส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าเขามองเป้าหมายของเขาอย่างไร ถ้าเขามองเป้าหมายว่าไม่สำคัญงานที่เขาจะทำก็ดูจะไม่มีคุณค่า แต่ถ้าเป้าหมายนั้นสำคัญ งานก็นั้นจะดูมีคุณค่า และนั่นคือเหตุผลประการหนึ่งว่าทำไมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่คุณต้องตั้งเป้า หมายโดยอาศัยวิสัยทัศน์ของคุณเป็นหลัก เมื่อเป้าหมายสนับสนุนวิสัยทัศน์ที่มีคุณค่า งานที่จะทำให้บรรลุเป้า
หมายนั้นก็เป็นงานที่มีคุณค่า

4.    เป้าหมายทำให้ง่ายในการจัดลำดับ
ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการตั้งเป้าหมายคือช่วยให้เราจัดลำดับความ สำคัญของงานแต่ละวันได้ง่าย เพราะไม่เช่นนั้นเรามักจะติดอยู่กับภารกิจเล็กๆน้อยๆ ที่ไม่สนับสนุนวิสัยทัศน์ของเรา คนที่ลืมจุดหมายปลายทางที่สำคัญจะกลายเป็นทาสของเหตุการณ์เฉพาะหน้าดังที่ มีคำกล่าวว่า “ปัญญาคือศิลปะของการที่รู้ว่าจะมองข้ามอะไร”

5.    เป้าหมายทำให้ใช้ศักยภาพได้ถูกทางและสูงสุด
คนที่มีพลังและศักยภาพมากมาย แต่เขาใช้พลังงานของเขาไปกับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่นำเขาออกห่างไปจากเรื่อง ที่เขาควรทำจริงๆ จังๆ เมื่อคุณจะต้องใช้ศักยภาพของคุณ คุณควรสนใจอยู่กับเรื่องที่ทำให้คุณเข้มแข็งและให้ผลตอบแทนสูง เป้าหมายจะช่วยให้คุณเพ่งความสนใจได้ถูกที่ นอกจากนั้นขณะที่คุณกำลังทำในเรื่องที่ทำให้คุณเข้มแข็ง เป้าหมายจะช่วยพัฒนาความเข้มแข็งของคุณ เพราะเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายในที่สุดการบรรลุนั้นยังไม่สำคัญเท่ากับความ เป็นตัวคุณ ณ จุดนั้น

6.    เป้าหมายให้พลังเพื่อจะอยู่กับปัจจุบัน
แม้ว่าเราจะมองไปที่เป้าหมายข้างหน้า เพื่อความสัมฤทธิ์ผลในอนาคต แต่มันก็ทำให้เราสามารถดำรงอยู่ได้ในปัจจุบัน อยู่ได้อย่างไรหรือ? อยู่ได้โดยการช่วยให้เราเห็นเป้าหมายใหญ่กว่าซึ่งประกอบไปด้วยเป้าหมายหรือ ขั้นตอนเล็กๆเรียงต่อกันเป็นทอดๆ การทำงานเพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ขึ้นอยู่กับการตั้งเป้าหมายหรือขั้นตอน เล็กๆ แล้วทำให้สำเร็จทีละขั้น เพราะฉะนั้นถ้าคุณเล็งไปที่เป้าหมายในปัจจุบันโดยระลึกว่าคุณกำลังพยายามทำ ให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของคุณ คุณก็สามารถประสบความสำเร็จได้

7.    เป้าหมายช่วยให้เราสื่อถึงกัน
การตั้งเป้าหมายเป็นการรวบรวมความคิดต่างๆที่เรามีสำหรับอนาคต เมื่อเราเอาความคิดเหล่านั้นมาจัดระบบแล้วเพ่งศูนย์รวมไปที่นั่น ก็จะทำให้เราสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจง่ายขึ้น

8.    เป้าหมายส่งเสริมความกระตือรือล้นภายในองค์กร
เมื่อผู้คนภายในองค์กรมีเป้าหมาย จะยกสภาพจิตใจของเขาและทำให้มีความกระตือรือล้นขึ้น เป้าหมายช่วยให้เขาทำในสิ่งที่สัมผัสได้ ทำให้เขามีเป้าที่จะยิง ช่วยให้มีเหตุผลในการปฏิบัติภารกิจ

9.    เป้าหมายช่วยให้เราประเมินความก้าวหน้า
เป้าหมายทำให้เกิดแนวทางที่มีคุณค่าในการประเมินผล เมื่อเป้าหมายของคุณเฉพาะเจาะจงและเป็นรูปธรรม คุณก็สามารถวัดความคืบหน้าของคุณได้ว่า กำลังใกล้จะบรรลุแค่ไหนแล้ว คุณไม่ต้องเผชิญกับความยากลำบากเหมือนนักประดิษฐ์ที่นั่งคลำสิ่งประดิษฐ์ ของเขาอยู่เป็นแรมปี มีล้อเป็นร้อย มีฟันเฟือง มีเกียร์ มีรอก มีสายพาน มีแสง เพียงกดปุ่มทีเดียวทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเคลื่อนไหวหรือสว่าง เมื่อมีคนถามเขาว่า “มันใช้งานอะไรได้บ้าง” เขาก็จะตอบว่า “โอ มันใช้อะไรไม่ได้หรอก แต่มันเดินดีไหมล่ะ”

10.    เป้าหมายทำให้เราต้องวางแผนล่วงหน้า
ผู้ประสบความสำเร็จจะเป็นผู้กระทำมากกว่าถูกกระทำ  เขาวางแผนล่วงหน้า เขาไม่คอยให้คนอื่นบงการว่าเขาจะต้องทำอะไร เขาไม่ยอมให้ใครมาควบคุมวันเวลาของเขา คนที่ไม่มีแผนล่วงหน้าไม่มีทางคืบหน้า

11.    เป้าหมายย้ายความสำคัญจากกิจกรรมไปเน้นที่ผลงาน
ผู้ไม่ประสบความสำเร็จมักสับสนระหว่างกิจกรรมกับผลงาน เขาเชื่อว่าการทำงานมากๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานยากๆ จะนำมาซึ่งความสำเร็จ แต่การทำงานโดยตัวของมันเองแล้วไม่จำเป็นต้องเกิดประโยชน์เสมอไป ถ้าจะให้ได้ประโยชน์จะต้องเป็นงานที่ก่อให้เกิดผลทางบวก กล่าวอีกนัยหนึ่ง เราจะต้องวัดความสำเร็จจากผลงานไม่ใช่จากกิจกรรม

แผนเงินล้านสู่ความสำเร็จ

อย่าดูถูกพลังของเป้าหมาย เมื่อไรก็ตามที่คุณปลูกนิสัยการตั้งเป้าหมายและการกระทำตามเป้าหมาย คุณจะเห็นความแตกต่างระหว่างการบรรลุสิ่งธรรมดาๆ กับการบรรลุถึงสิ่งที่เหนือความคาดหมายของคุณว่าจะเป็นไปได้
การพัฒนาทัศนคติให้คิดวางแผนอยู่เสมอนั้นอาจเป็นเรื่องยากสำหรับบางคน ต่อไปนี้เป็น “แผนเงินล้านสู่ความสำเร็จ” ซึ่งประกอบด้วยแนวทาง 5 ประการที่จะช่วยให้คุณพัฒนาจิตใจให้เป็นนักวางแผนได

1.    กลั่นความคิดให้บริสุทธิ์เป็นผลึก
กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรจากนั้นอุทิศตนเพื่อสิ่งนั้นสิ่งเดียว

2.    วางแผนสู่เป้าหมายกำหนดเส้นตายให้บรรลุ
วางแผนความก้าวหน้าเป็นขั้นตอน ทีละชั่วโมง ทีละวัน ทีละเดือน จัดกิจกรรมให้เป็นระบบ และรักษาความกระตือรือล้นไว้เสมอจะสร้างพลังในตัวคุณ

3.    ปรารถนาอย่างจริงใจในสิ่งที่คุณอยากได้ในชีวิต
ปรารถนาอย่างแรงกล้าเป็นแรงกระตุ้นที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดการกระทำความปรารถนา ในความสำเร็จจะปลูกฝัง “จิตสำนึกแห่งความสำเร็จ” แล้วจิตสำนึกนั้นจะกลับมาก่อให้เกิดนิสัยแห่งความสำเร็จที่รุนแรงเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ

4.    เชื่อมั่นในตนเองและความสามารถของตนอย่างสุดๆ
ลงมือปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างด้วยจิตใจที่ไม่มีคำว่าแพ้ มีสมาธิอยู่ที่ความเข้มแข็งไม่ใช่ความอ่อนแอของตนเอง อยู่ที่พลังไม่ใช่ปัญหาของตน

5.    ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะทำตามแผนของคุณ
ไม่มีอะไรทัดเทียมกับการตัดสินใจที่แน่วแน่ จงตัดสินใจทำตามแผนของคุณ ไม่ว่าจะมีอุปสรรค คำวิพากษ์วิจารณ์ สถานการณ์ หรือผู้คนจะพูดจะคิด จะทำอะไร ขอให้แน่วแน่อยู่กับความพยายามอย่างคงเส้นคงวา ควบคุมความสนใจ และทุ่มเทพลัง

เริ่มตั้งเป้าหมายเสียตั้งแต่วันนี้ กำหนดเส้นทางสู่อนาคตของคุณ

กิจกรรมเพื่อความสำเร็จ
1. อ่านข้อความที่คุณเขียนไว้ขณะที่คุณกำหนดวิสัยทัศน์ของชีวิตคุณ เขียนคำแถลงปณิธานของคุณเองขึ้นโดยอาศัยวิสัยทัศน์นั้น ให้คำแถลงนั้นครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาจะทำ แต่เขียนออกมาด้วยถ้อยคำที่กระชับ  เพราะคุณต้องจำคำแถลงนั้นไว้ คำแถลงนั้นจะต้องครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้
ก. ภารกิจในชีวิตที่คุณต้องเพ่งจุดสนใจกระทำ
ข. เหตุผลที่คุณอยากทำในสิ่งที่ปรารถนาจะทำ
ค. คุณจะทำให้บรรลุได้อย่างไร

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของคำแถลงปณิธาน
ข้าพเจ้าตั้งใจจะรับใช้ผู้อื่นด้วยปฏิบัติการทางการแพทย์ ด้วยปณิธานที่จะปรับปรุงชีวิตของผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่ จะมากได้
โดยความรัก การให้ความรู้ และการฝึกสอนผู้อื่น ข้าพเจ้าปรารถนาจะช่วยให้เขาเหล่านั้นค้นหาวัตถุประสงค์ ทุ่มเท และใช้ศักยภาพของเขาในร่างซึ่งเป็นภาพลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้า จากความรักและความปรารถนาที่จะรับใช้พระองค์
ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จทางการเงินในธุรกิจ โดยการให้สินค้าและบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า เพื่อจะทำให้ข้าพเจ้าสามารถใช้ทรัพยากรทางการเงินเพื่อดูแลครอบครัวของ ข้าพเจ้าและผู้คนได้
เมื่อคุณเขียนคำปณิธานขึ้นมาแล้ว จงทบทวนทุกวันเป็นเวลาหลายสัปดาห์ เพื่อให้แน่ใจว่ามันเป็นคำปณิธานของชีวิตคุณที่ถูกต้องอย่างแท้จริง

2. หาเวลาหลายๆชั่วโมงเพื่อตั้งเป้าหมายของคุณเอง  เริ่มต้นจากตั้งเป้าหมายชั่วชีวิตก่อน กำหนดเป้าหมายหลักที่คุณจะต้องทำเพื่อให้เป็นไปตามปณิธานของคุณ ซึ่งอาจจะมีตั้งแต่ 2 ถึง 10 เป้าหมาย จากนั้นใช้เวลาสักระยะหนึ่งทบทวนเป้าหมายเหล่านั้นเพื่อให้มั่นใจว่าเป็น เป้าหมายที่คุ้มค่าสำหรับคุณจริงๆ

3. ในเป้าหมายชั่วชีวิตนั้นคุณหาเวลาสัก 1-2 ชั่วโมง เพื่อแตกย่อยเป้าหมายหลักแต่ละอย่างออกเป็น เป้าหมายระยะยาวที่คุณจะต้องทำ แล้วแตกย่อยเป้าหมายระยะยาวออกเป็นเป้าหมายระยะสั้นลง และเล็กลง แบ่งป้าหมายระยะสั้นออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ ที่คุณสามารถทำให้สำเร็จ
ได้ด้วยภารกิจรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน กิจกรรมเหล่านี้จะเป็นพิมพ์เขียวสำหรับความสำเร็จของคุณ

4. เมื่อคุณจัดการกำหนดเป้าหมายชั่วชีวิตแต่ละอย่างของคุณแล้ว คุณจะสามารถมองเห็นได้ว่า การจะก้าวไปสู่ความสำเร็จนั้นคุณจะต้องทำอะไรบ้าง จัดกลุ่มกิจกรรมรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนเข้าด้วยกัน

5. ประเมินเป้าหมายของคุณ ดูว่าเป็นไปได้เพียงไร พิจารณาดูว่าเป้าหมายใดบ้างที่คุณจะต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นจึงจะบรรลุได้ บันทึกเป้าหมายที่คุณต้องการความช่วยเหลือแล้วเริ่มทำรายชื่อของผู้มุ่ง หวังที่สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนั้นได้ (จงจำไว้ว่า  ให้พยายามเลือกคนที่มีเป้าหมายและความฝันคล้ายกันกับคุณ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการ#ชีวิต#วิธีคิด#เป้าหมาย

หมายเลขบันทึก: 49870, เขียน: 13 Sep 2006 @ 11:58 (), แก้ไข: 19 May 2012 @ 11:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)