ธนัณชัย สิงห์มาตย์
นาย ธนัณชัย สิงห์มาตย์ สิงห์มาตย์

DBA : SMEs เมืองไทยสร้าง Brand ได้ด้วย Socail Network


SMEs เมืองไทยสร้าง Brand ได้ด้วย Socail Network

                           SMEs เมืองไทยสร้าง Brand ได้ด้วย  Socail  Network

ธนัณชัย  สิงห์มาตย์

 

สิ่งที่นักการตลาดกล่าวถึงและผู้บริโภคให้ความสำคัญมากที่สุดในขณะนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของ Brand  ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดเพราะปัจจุบันเรามีสินค้าให้เลือกมากมาย  สินค้าที่มีคุณภาพลูกค้าเชื่อมั่นใน Brand จะทำให้ลูกค้ายอมที่จะเสียเงินซื้อสินค้าเหล่านั้นใช้ จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เราพบว่าในปัจจุบันมีแบนด์ต่างประเทศ ( Global Brand ) เข้ามามากมายทำให้หลายต่อหลายคนยอมที่จะควักเงินซื้อในราคาที่แพง เช่น  Starbuck นั้นหมายความว่าผู้คนในปัจจุบันให้ความสนใจในเรื่องของ Brand เป็นพิเศษ  ผู้เขียนเห็นว่าในประเทศไทยหรือเมืองไทยของเรานั้นมีธุรกิจ SMEs เกิดขึ้นมากมายทั้งที่ประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้าง อันที่ประสบความสำเร็จ นั้นเราสามารถนำไปสร้าง Brand ให้เข้มแข็งเพื่อนำไปขายในต่างประเทศไทยหรือไม่ก็สร้าง Brand ให้มีความแข็งแกร่งในประเทศให้ได้ ในการสร้างแบนด์นั้นผู้เขียนเองมีความคิดเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องที่สามารถที่จะอ่านตำราแล้วนำมาสร้างแบนด์ได้แต่การสร้างแบนด์นั้นต้องอาศัยเวลาอาศัยภาพลักษณ์ของสินค้า รวมทั้งปัจจัยหลายๆอย่างเข้าด้วยกัน จึงจะสามารถสร้างแบนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ ดังนั้น SMEs บ้านเราเมืองเราก็ควรหันมาสร้างแบนด์ให้มีความแข็งแกร่งสามารถที่จะนำออกนอกประเทศได้ เช่น KFC  Mcdonald   เหมือนสินค้าที่กำลังเข้ามาในบ้านเรา คือ จาก  Local Brands สู่ global  Brands   สินค้าหลายอย่างในต่างประเทศที่เป็นสินค้าท้องถิ่นแต่สามารถที่จะนำไปสร้างแบนด์แล้วนำเข้ามาขายในประเทศไทยได้ จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การสร้างแบนด์เป็นความสามารถในการแข่งขันดังนั้นในมุมมองของผู้เขียนเองรัฐบาลรวมทั้งผู้ผลิตสินค้าในกลุ่ม SMEs ต้องมาร่วมช่วยกันในการสร้างแบนด์เพื่อให้สามารถในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้

 

 

 

 ทำไม SMEs ถึงต้องมีการสร้างแบนด์

 

 1.ช่วยในเรื่องของการขาย   สินค้าที่มี Brand เป็นที่ยอมรับย่อมสามารถขายได้ในราคาที่สูงผู้บริโภคต่างให้ความเชื่อมั่นในตัวสินค้า หากผู้บริโภคให้ความเชื่อมั่นในตัวสินค้าแล้วหรือเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใจของลูกค้าแล้วสินค้านั้นสามารถที่จะขายได้เป็นอย่างดี ในเรื่องของ SMEs บ้านเรานั้นหากผู้ผลิตสินค้าหันมาให้ความสนใจในการสร้าง Brand แล้วผู้เขียนมีความเชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะทำให้ประเทศไทยของเราสามารถที่จะก้าวไปสู่ในเรื่องของการสร้าง Brand เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยของเราได้เป็นอย่างดี ในเรื่องของการสร้าง Brand  รัฐบาลต้องให้ความสนใจในเรื่องของการสร้าง Brand ให้ SMEs เราจะพบว่าในประเทศไทยเรานั้นเรามี SMEs  มากมายที่พร้อมจะสามารถในการสร้างแบนด์และสามารถนำไปต่อยอดในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี

 

2. ช่วยให้สินค้ามีราคาสูงขึ้น  การที่ SMEs สามารถที่จะสร้าง Brand ได้นั้นย่อมสามารถที่จะสร้างมูลค่าให้กับสินค้าตัวนั้น ยกตัวอย่างเช่น กาแฟ Starbuck สามารถที่จะตั้งราคาที่สูงได้ นั้นย่อมชี้ให้เห็นว่าการมีแบนด์ทำให้สินค้าสามารถที่จะหยับราคาในราคาที่สูงได้ ในการขยับราคานั้นสำคัญมากจะต้องทำให้แบนด์อยู่ในใจของลูกค้า จะสังเกตว่าแบนด์ที่อยู่ในใจของลูกค้า ลูกค้ายอมที่จะจ่ายในราคาที่แพงแต่ต้องได้รับความพอใจสูงสุดของลูกค้า ในการสร้างแบนด์ของ SMEs ที่จะขยับราคาให้สูงขึ้นนั้นสำคัญอย่างยิ่งจะต้องใส่ประวัติของสินค้าลงไปด้วย นอกจากจะใส่ประวัติของสินค้าแล้วสำคัญคือการสื่อสารกับลูกค้า เราต้องการให้ลูกค้ามองเราในแง่มุมไหนตัวนี้สำคัญ เพราะจะเป็นตัวกำหนดราคาของสินค้าเราได้ ในการสร้างแบนด์ให้ SMEs นั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญดังนั้นหากเราสามารถสร้างแบนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ก็สามารถเพิ่มราคาขึ้นได้ แต่ทั้งนี้เราจะต้องความแตกต่างๆแต่ต้องให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดแก่ลูกค้า

 

3. ช่วยประหยัดเวลาของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้า  หาก SMEs เราสามารถที่จะสร้างแบนด์ได้นั้นก็จะสามารถช่วยประหยัดเวลาในการตัดสินของผู้บริโภคได้นั้น เนื่องจากว่าหากเรามีแบนด์เป็นของตนเองแล้วและผู้บริโภคให้การยอมรับในแบนด์สินค้าของเราการที่ผู้บริโภคจะตัดสินในการซื้อในง่ายมากเนื่องจากเขามีความมั่นใจในตัวสินค้าของเรานั่นเอง

 

4.สร้างคุณค่าทางการเงิน  หาก SMEs ของเราสามารถที่จะสร้างแบนด์ให้ได้รับการยอมรับแล้วในการเข้าไปกู้เงินกับธนาคารก็เป็นเรื่องที่ง่าย ถ้า SMEs ของเราไม่สามารถสร้างตราสินค้าหรือที่เรียกว่าแบนด์ได้ ในการเข้าไปกู้เงินนั้นธนาคารก็อาจจะไม่ให้ความสนใจได้ ดังนั้นจะเห็นว่าหากสินค้าของเราสามารถสร้างแบนด์ที่แข็งแกร่งได้ย่อมสร้างคุณค่าทางการเงินให้กับ SMEs ของเราได้เช่นกัน

 

5. ช่วยบอกความหมายของสินค้า  ในการสร้างแบนด์ให้กับตัวสินค้าของเรานั้นตัวแบนด์เองจะเป็นตัวบอกว่าสินค้าของเราเป็นเช่นไร ดังนั้นผู้บริโภคเมื่อคิดถึงแบนด์ของเรา ผู้บริโภคเองก็สามารถที่จะรับรู้หรือเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของเราได้เช่นกัน เช่นเดียวกับเห็นสินค้าของเรา เพราะคำว่าแบนด์เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคสามารถรับรู้และเข้าใจได้

 

 

 

แบรนด์ที่ดีสำหรับ SMEs ควรเป็นเช่นไร

 

                1.ชื่อต้องง่ายต่อการจดจำ  ในการสร้างแบนด์ให้กับตัวสินค้านั้นสำคัญชื่อจะต้องจำง่ายและสั้นๆ เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ บางครั้งในการตั้งชื่อแบนด์จำเป็นอย่างยิ่งตัวโลโก้หรือสัญลักษณ์ที่จะออกแบบจะต้องสื่อให้มีความหมายด้วย เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น

 

                2 ต้องมีความแตกต่าง การที่  SMEs จะสามารถสร้างแบนด์ให้อยู่ใจของลูกค้านั้นสำคัญจะต้องมีความแตกต่างให้เกิดขึ้นในสินค้าและผลิตภัณฑ์และที่สำคัญที่สุดคือจะต้องสร้างสิ่งที่เป็นความคุ้มค่าให้เกิดขึ้นให้ได้ถ้าจะมองในอีกรูปแบบหนึ่งคือการสร้างความคุ้มค่าและเหมาะสมให้กับตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ จะเห็นได้ว่า สินค้าที่มีแบนด์เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปนั้นสำคัญจะต้องมีความแต่กต่างทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ

 

                3. ต้องมีความเหมาะสมเชื่อมโยงกับตัวผลิตภัณฑ์   ในการสร้างแบนด์นั้นสำคัญต้องมีความเหมาะสมและสามารถเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ได้ เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ในตัวสินค้า เราจำเป็นจะต้องสร้างแบนด์ให้มีความสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของเรา ดังนั้นการที่ SMEs ของบ้านเราเมืองเราจะสร้างแบนด์ให้ดีนั้นจะต้องคำนึงถึงตัวนี้ด้วย

 

                4. ต้องมีความหมายและสื่อความหมายได้ ในการสร้างแบนด์นั้นสำคัญจะต้องสื่อความหมายของตัวสินค้าหรือบริการได้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถรับทราบข้อมูลเบื้องต้นได้ ดังจะเห็นได้จากการที่แบนด์ดังจะต้องใช้เวลาหลายปีในการที่จะสร้างชื่อเสียงและแบนด์ของตัวเองขึ้นมาได้

 

                5. ต้องช่วยสร้างความน่าเชื่อเถือให้แก่สินค้า  ในการสร้างแบนด์นั้นสำคัญตัวสินค้าและบริการหากได้รับความน่าเชื่อเถือแล้วแบนด์นั้นจะติดตัวตลอดไปทำให้ลูกค้าสามารถที่จะรับรู้ได้ ดังนั้นการสร้างแบนด์ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในการที่จะทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อถือ

 

 

 

เครื่องมือสำคัญใน Social Network ที่ใช้ในการสื่อสารกับผู้บริโภค

 

                การใช้เครื่องมือทางการสื่อสารนั้นมีความสำคัญมากในการที่เราจะสื่อสารแบนด์ของเราไปยังผู้บริโภคเราจำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือในการสื่อสาร ในการสื่อสารแบนด์นั้นมีเครื่องมือที่นิยมกันมากมายไม่ว่าจะเป็น ทางด้านทีวี หรือเอกสารสิ่งพิมพ์ ซึ่งสื่อเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยงบประมาณมหาศาลในการสื่อสารแบนด์ไปยังผู้บริโภค ดังนั้นหาก SMEs ต้องการจะสื่อสารทางการตลาดหรือการสื่อสารแบนด์นั้นจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องใช้เครื่องทาง Social Network ในการสื่อสารทางการตลาดหรือการสื่อสารแบนด์ เครื่องมือเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายไม่แพง บางอย่างฟรีด้วยซ้ำไป ดังนั้นเรามาดูกันเลยว่าเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างแบนด์ในระบบเครือข่ายทางสังคมหรือ Social Network มีอะไรกันบ้าง

 

  1. Facekbook  Page วันนี้เราต้องยอมรับว่ากระแสของ Facebook นั้นมีความแรงมากเราสามารถเข้าสู่เครือข่ายทางสังคมได้ตลอดเวลาโดยผ่านมือถือสมาร์ทโฟนหรือแม้นกระทั่งในที่ทำงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การใช้ Faecbook นั้นในประเทศไทยเองมีการใช้มากถึง 7 ล้านคน ดังนั้นเครือข่ายทางสังคมที่เรียกว่า Facebook จึงไม่ควรถูกมองข้ามในการสื่อสารแบนด์กับลูกค้านั้นหาก SMEs เมืองไทยของเราหันมาใช้เครื่องมือทาง Social Network ในการสื่อสารแบนด์กับลูกค้าหรือผู้บริโภคก็น่าจะเป็นการสื่อที่ดีและมีผู้คนมากมายที่เข้ามาในเครือข่ายทางสังคม ในการสร้างแบนด์ผ่านระบบเครือข่าย Network นั้นเป็นการใช้สื่อออนไลด์ในการสื่อสารถึงผู้บิโภคที่คนในปัจจุบันต่างให้ความสนใจ  Appication  บนเครือข่ายของ Facebook นั้นก็สามารถพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจของเราได้อีกด้วย ในการสื่อสารผ่าน Facebook นั้นเราสามารถที่จะโต้ตอบกับผู้บริโภคได้แบบทันท่วงที จึงนับว่าเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการสร้างเครือข่ายให้กับ SMEs ได้เป็นอย่างดี

  2. VDO ( Youtube )  เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะทำให้การสื่อสารแบนด์ไปยังผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีเนื่องจากการสื่อสารในรูปแบบของ VDO นั้นสามารถสื่อสารไปได้ในรูปแบบของภาพและเสียงการชมภาพและเสียงนั้นทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าใจและรับรู้ถึงแบนด์ของเราได้เป็นอย่างดี ในการสร้างแบนด์ผ่านระบบ VDO หรือ youtube นั้นนับว่าสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี มีหลายบริษัทที่สามารถสื่อสารแบนด์ผ่านเครือข่ายได้เป็นอย่างดีกล่าวคือ เช่น Disconnect to Connect ของ Dtac หรือ BB จาก Burger king เป็นต้น ดังนั้นหาก SMEs ในประเทศของเราก็สามารถทำการสื่อสารการตลาดผ่านระบบ VDO ( youtupe ) ได้เป็นอย่างดี

  3. Twitter Account เป็นอีกตัวหนึ่งในสังคมออนไลด์ที่ผู้คนในโลกออนไลด์ต่างกล่าวถึง ผู้เขียนมองว่าหากเราสามารถสื่อสารโดยการใช้ Twitter Account ในการสื่อสารแบนด์กับผู้บริโภคก็สามารถที่จะสร้างแบนด์ของเราได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันนี้บนโลกออนไลด์ twitter Account มีสมาชิกอยู่หลายล้านคนหากเราใช้จุดแข็งตรงนี้ในการสร้างแบนด์ให้กับ SMEs ของบ้านเราเมืองเราก็น่าจะเป็นผลดีอย่างยิ่ง

  4. E-mail   อีเมลเป็นอีกเครืองมือหนึ่งในการสื่อสารแบนด์หรือการสื่อสารการตลาดที่นิยมอีกเช่นกัน ในการสื่อสารแบนด์ไปยังผู้บริโภคนั้นปัจจุบันต่างให้ความสนใจในการสื่อสารแบนด์ไปยังผู้บริโภค โดยผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า E-mail  เราจะเห็นว่าในการสื่อสารแบนด์ไปยังผู้บริโภคนั้นหลายบริษัทต่างให้ความสำคัญในการสื่อสารโดยผ่าน E-mail ในการสื่อสารผ่าน E-mail นั้นก็เป็นผลดีที่จะทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง ซึ่งเราเองก็สามารถสื่อสารแบนด์ของเราไปยังกลุ่มหรือเฉพาะกลุ่มได้ เช่นเดียวกัน

  5. Mobile Application เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะสามารถที่จะช่วยให้ SMEs ของเราสามารถที่จะสื่อสารแบนด์ได้ ในปัจจุบันเราสังเกตว่าหลายบริษัทต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนา Appication บนมือถือที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าหรือเป็นช่องทางในการสื่อสารแบนด์ไปยังลูกค้าหรือแม้นกระทั่งการสร้างแบนด์ในปัจจุบันนั้นเราจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างแบนด์ผ่านมือถือสมาร์ทโฟน

 

จากที่กล่าวมาข้างต้นพอจะเห็นได้ว่า เครื่องมือในการสื่อสารแบนด์ไปยังผู้บริโภคนั้นมีมากมายหลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีวี วารสาร เอกสาร แต่ที่ผู้เขียนเห็นว่าการสื่อสารที่ทรงพลังนั้นในปัจจุบันต้องอาศัยการสื่อสารในรูปแบบของการสื่อสารแบบออนไลด์ เพราะการสื่อสารในรูปแบบของการสื่อสารแบบออนไลด์นั้นไม่ว่าจะเป็น Facebook , Twitter Account , E – mail ,                         VDO ( youtube ) หรือแม้นกระทั่ง Mobile Application ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังทั้งสิ้น  ดังนั้นในการที่จะสร้างแบนด์ให้กลุ่ม SMEs นั้นสำคัญคือต้องเน้นในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรย์มนุษย์ ในการพัฒนาทรัพยากรย์มนุษย์นั้นในมุมมองของผู้เขียนเน้นให้คนเหล่านี้ได้ศึกษาถึงเครื่องมือในการที่จะสื่อสารแบนด์หรือการสื่อสารองค์กรไปยังผู้บริโภค ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรที่สำคัญเหล่านี้ หากเราสามารถพัฒนาทรัพยากรที่สำคัญเหล่านี้ได้ย่อมสามารถที่จะสามารถให้คนเหล่านี้ไปสร้างแบนด์สินค้าของตนเองได้เป็นอย่างดี นอกจากในเรื่องของการสร้างให้ความรู้ในเรื่องของเครื่องมือในการสื่อสารแบนด์แล้ว อีกอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยเช่นกันคือ การให้ความรู้ในเรื่อง ของการสร้างแบนด์หรือการสร้างตราสินค้า จากตัวอย่างที่ผ่านมาเราไม่สามารถสร้างตราสินค้าได้โดยอาศัยในระยะเวลาอันสั้นแต่ในการสร้างแบนด์หรือตราสินค้านั้นเราจำเป็นต้องใช้เวลาในการสร้างแบนด์อันยาวนาน แบนด์ที่อยู่ในใจของลูกค้านั้นสำคัญที่สุดที่กลุ่ม SMEs จะต้องให้ความสำคัญในเรื่อง การสร้างประวัติของสินค้า การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ การสร้างความแตกต่างของสินค้า สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวตอกย้ำที่สามารถทำให้แบนด์เกิดขึ้นในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี และประเทศเราในฐานะที่เป็นประเทศที่มี SMEs มากมายจะสามารถสร้างให้ประเทศของเรามีแบนด์และที่สำคัญสามารถแข่งขันในระดับต่างประเทศได้

                 

หมายเลขบันทึก: 498155เขียนเมื่อ 10 สิงหาคม 2012 21:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 สิงหาคม 2012 21:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี