• ทีมนักศึกษาที่ร่วมทำกิจกรรมโครงการทั้งหมด 10 คน
  • ทีมสาธารณสุขเจ้าของพื้นที่คูคต