เริ่มแรกมาจากภาษาอังกฤษ  ว่า  Independent ที่แปลว่า  อิสระ  ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของใคร  ซึ่งน่าจะเป็นแนวปฏิบัติตน แต่ต่อมาได้มีความคิดแบบผิดๆ หรืออาจจะไม่ทราบความหมายของคำว่า Indy อย่างแท้จริง  จึงมีความเข้าใจกันว่า  Indy  คือแนวปฏิบัติตนอย่างที่ตัวเองพึงพอใจ หรือ ปฏิบัติตามแนวคิดอิสระของตนเอง    Indy  อาจจะเป็นได้ทั้งแนวเพลง  หนัง  การแต่งตัว เป็นต้น        ซึ่งถ้ามองในแนวเพลงแล้ว  คำว่า แนว Indy  น่าจะเป็นแนวที่ศิลปินสร้างผลงานด้วยตัวเอง ขายเอง ไม่พึ่งสังกัด ไม่ยึดกับธุรกิจ  ทำตามความพอใจของตัวเองไปเรื่อยๆ ค่ะ