สารบรรณ

  ติดต่อ

ทดลองสร้างblog

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน cybermoonBlogs

หมายเลขบันทึก: 49490, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:52:25+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารคืออำนาจ ดังนั้น หน่วยงานใดที่สามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้มากที่สุด โดยใช้เวลาสั้นที่สุด ย่อมแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะสามารถนำข้อมูลของหน่วยงานมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารได้มากที่สุด และแม่นยำที่สุด สามารถหลีกเลี่ยงการดำเนินงานบนความเสี่ยงได้มากที่สุดเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดเก็บเอกสารให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะทำให้หน่วยงานสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ป้องกันการสูญหายของเอกสาร รวมทั้งเป็นการประหยัดทั้งเวลา และสถานที่ในการจัดเก็บเอกสารอีกด้วย ซึ่งโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (KP-Book ) สามารถที่จะช่วยแปลงเอกสารกระดาษของหน่วยงานสู่เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างง่ายดาย