วารสารส่งเสริมการลงทุน (Investment promotion journal)

วารสารส่งเสริมการลงทุน (Investment promotion journal)  จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการลงทุนของไทยและต่างประเทศ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการค้าและการลงทุน 

 

ชื่อวารสาร

วารสารส่งเสริมการลงทุน (Investment promotion journal) 

ISSN

0857-8702

กำหนดออก

รายเดือน

URL

http://ns.boi.go.th/thai/services/magazine.asp

เจ้าของ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสติ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Electronic Resourcesความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

Investment promotion journal....เป็นวารสารที่น่าสนใจนะคะ...ต่อไปจะเข้าสู่เวที...ที่มีการลงทุนใน .... ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) แล้ว....การลงทุน...มีความสำคัญมาก

 

ขอบคุณมาก  สำหรับบทความดีดีนีนะคะ

Blank Somsri .

ขอบคุณค่ะ ที่ติดตามอ่านวารสาร ที่นำเสนอ เสมอมาค่ะ