บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน