ป.บัณฑิต, รับวุฒิบัตรอบรมครู กศน., การทำครูชำนาญการ, กศน.อ.ออกกฎข้อบังคับ?, คะแนนอบรมครู กศน.ตำบลรุ่น 2/55, N-NET ไม่ถึง 3 ห้อง ไม่ตั้งกรรมการกลาง

การจะยื่นขอวิทยฐานะครูชำนาญการ ควรเริ่มด้วยการอ่านคู่มือฯ, กศน.อ.สามารถออกระเบียบกฎข้อบังคับได้หรือไม่, ดูคะแนนอบรมครู กศน.ตำบล รายบุคคล ได้ที่เว็บบล็อก ผอ.รัฐเขต, ประกาศรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดให้เรียน ป.บัณฑิต, มอบวุฒิบัตรอบรมครู กศน. 6 รุ่น ที่ภูเก็ตแฟนตาซี

สัปดาห์นี้ผมยังไม่ได้ขึ้นบันทึกใหม่เลย ( สัปดาห์ก่อน ขึ้นบันทึกใหม่ 2 บันทึก )  จึงขอขึ้นบันทึกใหม่ในวันนี้

 

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 7 เรื่อง ดังนี้

 

         1. ตอนดึกคืนวันที่ 30 มิ.ย.55  อ.อภิชาต กศน.อ.ลาดบัวหลวง  ถามผมทางอีเมล์ ว่า  “บรรจุเป็นครูสังกัด กทม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2549  โอนย้ายมา สังกัด กศน.ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553   ถึงวันที่ 22 พ.ค.55 ก็เป็นครูครบ 6 ปีแล้ว เพราะตอนบรรจุ เป็น คศ.1 เลย  
             ถ้าจะขอประเมินเพื่อเป็นครู คศ.2  มีแบบฟอร์ม และตัวอย่างให้ดูไหม  เพราะตัน นึกไม่ออกว่าจะดูตัวอย่างของใคร และขั้นตอนการจะขอประเมินต้องทำอย่างไรบ้าง (เอาแบบเริ่มจาก 0 เลย)”

             ผมตอบว่า  
             1)  ถ้าวุฒิปริญญาตรี และดำรงตำแหน่งครูครบ 6 ปีแล้ว ก็ยื่นคำขอรับการประเมินพร้อมแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน  ( ยื่นแบบ ก.ค.ศ.1, ก.ค.ศ.2, ก.ค.ศ.3 ) ได้เลย ยื่นได้ตลอดปี โดยยื่นจำนวน 4 ชุด ต่อ ผอ.กศน.อ./ข. เพื่อตรวจสอบและรับรองแล้วส่งเสนอต่อไปยังผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
             2)  ควรเริ่มด้วยการอ่าน "คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน"  โดยที่ http://kruwandee.com/news-id461.html  มีให้ดาวน์โหลดทั้ง คู่มือ+หลักเกณฑ์+แบบฟอร์ม
             3)  ถ้าจะดูตัวอย่างแบบฟอร์มที่กรอกแล้ว อาจจะ
                  - ขอดูตัวอย่างจากผู้ที่ทำผ่านแล้ว เช่น ถ้าอยู่ จ.พระนครศรีอยุธยา ลองติดต่อขอความอนุเคราะห์จาก อ.กิตติภพ กศน.อ.มหาราช
                  - ลองติดต่อขอความอนุเคราะห์ ดูของ ผอ.นิโลบล บุตรศรี กศน.อ.นาวัง ( ที่เคยทำตอนโอนเป็นครู ) ที่ [email protected] ( คิดว่า ผอ.นิโลบล ไม่โกรธที่ผมนำอีเมล์แอดเดรสมาเปิดเผย เพราะเห็นแจกตัวอย่างการทำวิทยฐานะชำนาญการให้หลาย ๆ คนแล้ว )
                  - ถ้าจะดูตัวอย่างการกรอกของครู สพฐ. ( แบบฟอร์มเดียวกัน ) ลองดูที่
                    (1)  http://www.lp2.go.th/kmc/?name=research&file=readresearch&id=114
                    (2)  http://www.ziddu.com/download/16174536/gggkso2.rar.html
                    (3)  http://ahph9thi.gotoknow.org/assets/media/files/000/555/124/original_vitayatanaMana2553.rar

 

         2. วันที่ 1 ก.ค.55  คุณสุขสันต์ กศน.อ.กุดจับ  ถามในหน้าเฟซบุ๊คผมว่า   สถานศึกษาสามารถออกระเบียบหรือกฎข้อบังคับการทำงานได้หรือไม่ อย่างไร มีตัวอย่างไหม

             ผมตอบว่า   สถานศึกษาสามารถออกระเบียบ-กฎ-ข้อบังคับ ได้  แต่ต้องออกในเรื่องที่มีอำนาจและไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบายหรือระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมาย ที่เหนือกว่า   ( การออกกฎ ก็ออกเป็นระเบียบ )
             ตัวอย่างระเบียบข้อบังคับ เช่น
             - ระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย
             - ระเบียบว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนฯ
             - ระเบียบว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียน
             - ระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องสมุดประชาชนฯ
             - ระเบียบว่าด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ  http://cri.nfe.go.th/cs/clc/sd/k1.htm
             - ระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนน-เพิ่มคะแนนความประพฤติของนักเรียน  http://www.satriwit.ac.th/bai-po/index.php?topic=2269.0
             - ระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผลการเรียนฯ  ( ระเบียบนี้มีทุก กศน.อำเภอนะ )
             - ข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติตนและบทบาทของนักเรียน  http://school.obec.go.th/bankudchiangmee/vicakan2.htm
             - ระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ  http://www.mwit.ac.th/index_Law.php

 

         3. วันที่ 3-5 ก.ค.55  ผมไปประชุมปฏิบัติการในงานของ สทศ. เรื่อง “การพัฒนาครูเครือข่ายในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ( เป็นการออกข้อสอบ N-NET )  ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

 

         4. วันที่ 4 ก.ค.55  ผอ.รัฐเขต กศน.อ.บ้านหมอ  ได้นำคะแนนอบรมพัฒนาครู กศน.ตำบล รุ่นที่ 2/55 รายบุคคล มาลงในเว็บบล็อกของ ผอ.   ใครสนใจดูได้ที่  http://ahph9thi.gotoknow.org/assets/media/files/000/817/245/original_kanan04_03.xlsx 

             ขอชื่นชมผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 94 จาก 100 คะแนน ( เท่ากับรุ่นที่ 1/55 ) ได้แก่ นายฐิติ  เรืองฤทธิ์ กศน.อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

 

         5. วันที่ 6 ก.ค.55  ผมคุยกับคุรุสภาเรื่องการเรียน ป.บัณฑิต ของครู กศน.  ได้รับทราบข้อมูลคือ  ปลายเดือน ก.ค.55 นี้ คุรุสภาจะประกาศรายชื่อมหาวิทยาลัยที่รับรองให้ครู กศน.เรียน ป.บัณฑิต  โดยจะต้องผ่านที่ประชุมบอร์ดก่อน ( บอร์ดจะประชุมหลังวันที่ 20 ก.ค.55 เมื่อผ่านที่ประชุมอนุมัติแล้วจึงจะประกาศ )  ตอนนี้ได้เตรียมข้อมูลรายชื่อมหาวิทยาลัยไว้ให้บอร์ดอนุมัติ 36-37 แห่ง  ในภาคอิสานก็มีหลายแห่ง เช่น ม.ราชภัฏ ศรีสะเกษ สกลนคร อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา  ที่เตรียมเสนอบอร์ด จะไม่อนุมัติ ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, วิทยาลัยสันตพล อุดร ( อนุมัติให้วิทยาลัยสันตพลเปิดสอนครู สช.อยู่แล้ว จะไม่อนุมัติให้สอนครู กศน. )  โดยถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน เตรียมจะเสนออนุมัติเพียง 3 แห่งเท่านั้น คือ ม.วงษ์ชวลิตกุล ม.เซนต์จอห์น และ ม.การจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น  ( จะแน่นอน 100 % ต่อเมื่อผ่านที่ประชุมบอร์ดแล้ว )

             เมื่อประกาศรายชื่อมหาวิทยาลัยที่รับรองปลายเดือน ก.ค.55 นี้แล้ว  ก็แล้วแต่ว่า แต่ละมหาวิทยาลัยจะเริ่มเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1/55 หรือ 2/55 หรือ 3/55 ก็ได้  บางมหาวิทยาลัยอาจเห็นว่าเปิดเรียนภาค 1/55 ในเดือน ส.ค.ช้าไป อาจไปเริ่มเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2/55  ( แต่อาจมีบางแห่งเสี่ยงเปิดเรียนไปก่อนแล้ว )  ต้องติดต่อสอบถามจากมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกันเอง

 

         6. วันเดียวกัน ( 6 ก.ค. )  ผมคุยกับ อ.ส่องหล้า สถาบันฯสิรินธร  อาจารย์บอกว่า ท่านเลขาฯให้จัดงานเกษียณอายุราชการ และมอบวุฒิบัตรครูอาสาฯ+ครู กศน.ตำบล ที่ผ่านการอบรมพัฒนาฯ 6 รุ่น ในวันที่ 6 ก.ย.55 ที่ ภูเก็ตแฟนตาซี   ใครเจ็บป่วยจะไม่ไปรับก็ได้  ( จะมีหนังสือแจ้งถึงจังหวัด ให้จังหวัดแจ้งยอดกลับไป )  ใครไม่ไปก็คงเสียโอกาสอย่างน่าเสียดาย  ถ้าไปรับ จะได้ดูการแสดงของภูเก็ตแฟนตาซีด้วย ซึ่งปกติค่าบัตรเข้าภูเก็ตแฟนตาซีแพงมาก ประมาณคนละ 1,700 บาท

 

 

         7. วันเดียวกัน ( 6 ก.ค. )  ท่าน ผอ.ดิศกุล สนง.กศน.จ.นนทบุรี  ได้เผยแพร่ข้อมูลเรื่อง การจัดสอบทาง กศ. ระดับชาติ ด้าน กศน. ( N-NET ) ในเว็บบล็อก   มีข้อมูลที่น่าสนใจคือ
             - ห้องสอบน้อยกว่า 3 ห้อง ไม่ต้องตั้งกรรมการกลาง ( ให้ประธานทำหน้าที่กรรมการกลาง )
             - ภาค 1/55 ( สอบ 26 ส.ค.55  ประกาศผล 30 ก.ย.55 ที่  www.niets.or.th ) ใช้ข้อสอบของ สทศ.เฉพาะ ม.ต้น ม.ปลาย    ภาค 2/55 ( สอบ 24 ก.พ.56 ) ใช้ข้อสอยของ สทศ.ทั้ง ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
             - ปัญหาครั้งก่อน  บางคนระบายคำตอบด้วยปากกา เครื่องตรวจไม่อ่าน
             - ไม่รับกระดาษคำตอบที่ถ่ายเอกสาร

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงานของ เอกชัย กศน. อ. ผักไห่

คำสำคัญ (Tags)#ชำนาญการ#ป.บัณฑิต#n-net

หมายเลขบันทึก: 493732, เขียน: 06 Jul 2012 @ 12:59 (), แก้ไข: 20 Jul 2012 @ 19:16 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 4, ความเห็น: 10, อ่าน: คลิก


ความเห็น (10)

เขียนเมื่อ 

เรื่อง ป.บัณฑิตครับ เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมามีประกาศในเว็ปสำนักงาน กศน.ให้ไปสมัครที่ ม.ราชภัฏ สวนดุสิต ผมเลยไปสมัคร แต่ถ้า คุรุสภาประกาศมหาวิทยาลัยที่รับรองใหม่ผมสามมารถไปสมัครเรียนมหาลัยที่รับรองใกล้บ้านใหม่ได้ใช่ไมครับ

ได้ครับ Blank  สวนดุสิตเขายังไม่เก็บเงินใช่ไหม ( ถ้าจะเปลี่ยนไปสมัครที่อื่น ก็ควรบอกสวนดุสิตเขาด้วย )

 

ขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับคน กศน.ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ อ.เอกชัย ที่แจ้งข้อมูลความคืบหน้า เรื่อง ป.บัณฑิต นะคะ

มาเยี่ยมให้กำลังใจในการทำงานครับ

ขอบคุณท่าน ผอ. Blank มากครับ

 

วรรธนพงศ์
IP: xxx.2.222.69
เขียนเมื่อ 

ติดตามข่าวเกี่ยวกับ ป.บัณฑิต สำหรับครูกศน. อยู่ครับ ขอบคุณข้อมูลที่ทาง อ.เอกชัย ได้ให้ไว้มากๆครับ จะได้นำไปบอกแก่คณะครูที่ยังติดตามข่าวอยู่เหมือนกันครับผม แต่ ณ ตอนนี้ได้สมัครกับทาง ม.ราชภัฎสวนดุสิตกันไปแล้ว (แต่ยังไม่เก็บเงิน) ได้ยินข่าวมาว่า ทาง คุรุสภา และ มหาลัยที่เปิดหลักสูตรนี้ จะตรวจสอบรายชื่อ จาก กศน.ที่ได้ส่งรายชื่อสำรวจครั้งล่าสุดไปก่อนน่ะครับ... จึงจะตอบกลับ...

ขอบคุณ อ.เอกชัยครับ

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ Blank Blank  และทุกคน

 

ไกรเพชร
IP: xxx.1.166.195
เขียนเมื่อ 

เรื่องเรียน ป.บัณจังฑิตครับ บรรณารักษ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียน ป.บัณฑิตใช่มั้ยครับ

ผู้มีสิทธิเรียนตามโครงการที่สำรวจรายชื่อล่าสุดนี้ คือผู้ที่เป็นครูหรือได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ครู กศ.ขั้นพื้นฐานอยู่แล้วครับ