การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

ระดมพลังสมอง

      วันนี้เป็นวันนัดหมาย ทีมงานจัดงาน กศน มิติใหม่ใส่ใจชุมชน ครั้งที่ ๕การจัดงานครั้งนี้เหมือนกับการ สร้างชุมชนนักปฏิบัติการ เพราะทุกนาทีที่ร่วมงานกันมา 1 ปี เศษสังเกตุการทำงานเป็นทีม ของ กศนนครชัยศรี มักชอบทำตามคำสั่งซึ่งเป็นลักษณะของหน่วยงาน ทหาร ไม่ใช่การคิดร่วมกันโดยระดมพลังสมอง การฝึกให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิดมักไม่ได้ผล เพราะสุดท้าย คนคิดต้องแบกรับภาระเสียเอง จึงมักพบการปิดปากเงียบเวลาให้ระดมพลังสมอง เพราะคนวัยนี้ได้รับการถ่ายทอดปลูกฝังให้ฟังผู้บริหารแบบไม่ลืมหูลืมตา  เพราะกลัวผิดพลาดถูกตำหนิคาดโทษ มันจึงกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่ฝังแน่นเอาออกจากจิตใต้สำนึกยากมาก ทั้งที่ใจอยากให้ทุกคนได้ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ไขปัฐา และร่วมรับผลประโยชน์ ตามทฤษฎีการสร้างมีส่วนร่วม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานความเห็น (0)