ยันทึกที่28 การจัดประชุมครูโรงเรียนต้นแบบ ครั้งที่3


10 พฤษภาคม 2555

เมื่อวันที่ 10 พฤาภาคม 2555 คณะนักวิจัยได้จัดประชุมครูโรงเรียนต้นแบบครั้งที่3 ขึ้น ณ บ้านทิพย์สวนทองรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงคู่มือกระบวนการจัดการชั้นเรียน 4 กระบวนการและมอบหมายให้ครูไปดำเนินการปฏิบัติก่อนเปิดภาคเรียน พร้อมทั้งตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการ

วันนี้คณะนักวิจัยทั้งหมดสี่คณะมาร่วมงานกันครบถ้วน พร้อมนักศึกษา ป.โท ที่เข้าร่วมกับโครงการและคุณกีตาร์ผู้ประสานงานหลัก คณะครูที่เข้าประชุมจากโรงเรียนต้นแบบในโครงการ 10 แห่ง มีครูเข้าร่วมประชุม 62 คน(เหนียวแน่นๆ)

รายชื่อครูที่เข้าประชุมดูที่นี่

การประชุมกำหนดไว้ 900 น. แต่คณะนักวิจัยเดินทางมาจากกรุงเทพ จึงล่าจากเวลากำหนดการไปเล็กน้อย

ผู้เข้าประชุมจะได้รับเอกสารคือ คู่มือกระบวนการจัดการชั้นเรียน 1 เล่ม กิจกรรมการประชุม เริ่มจาก ดร.กฤษดาผู้ประสานงานโครงการได้ชี้แจง(ก)กรอบความคิดของการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้งหมด 10 โครงการและ  (ข)กรอบความคิดของการจัดการชั้นเรียน 4 โครงการ (ค)การพัฒนากระบวนการ 4 กระบวนการ (ง)สาระสำคัญของกระบวนการตามคู่มือที่จัดทำขึ้น การชี้แจงใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.(อ่าน powerpoint ประกอบการบรรยายที่นี่)

สิ่งที่ที่ต้องมีการทำความเข้าใจคือ คำว่าคุณลักษณะที่ใช้ในโครงการนี้ ที่ประชุมจึงทำความเข้าใจให้ตางกันตามวิธีนิยามของการวิจัยว่า หมายถึง ความสามารถ พฤติกรรม คุณลักษณะ หรือสมรรถนะของนักเรียน ในเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชั้นพื้นฐาน มาตรฐาน ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่1-6 (อ่านที่นี่)

ระหว่างงานประชุม รศ.อัจฉรา ผู้ประสานงานโครงการใหญ่ได้เดินทางมาเยี่ยมยังที่ประชุม และมาประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่อาเซียน ซึ่งเป็นอีกโครงการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยมาดำเนินการที่จังหวัดสมุทรสงครามในปีเดียวกันนี้

ตอนเวลา 11.30 น. ครูโรงเรียนต้นแบบที่เข้าประชุมจะได้รับแบบประเมินความเหมาะสมของกระบวนการด้วย

(อ่านผลการประเมินที่นี่)

ที่น่าสนใจมากคือ คำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม(1)ครูพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนมากกว่าหนึ่งคุณลักษณะได้หรือไม่ คำตอบคือ ได้ แต่กระบวนการที่ออกแบบนี้ใช้กับทีละ1 คุณลักษณะ คุณลักษณะบางตัวต้องทำกับเฉพาะวิชา เช่น น้ำหนักส่วนสูง แต่บางคุณลักษณะทำได้มากกว่าหนึ่งวิชา เช่นทักษะการคิด ความสามารถในการวางแผนงาน ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะที่ครูต้องนำมาพัฒนา 26 รายการ ฉะนั้นครูควรพัฒนานักเรียนภาคเรียนหนึ่งหรือปีหนึ่งๆหลายๆคุณลักษณะ ครูระดับประถมสอนชั้นเดียวต่างจากครูมัธยมที่สอนเฉพาะวิชา การเลือกคุณลักษณะมาพัฒนาและวิธีการพัฒนาจึงแตกต่างกัน สรุปคือทำได้หลายๆคุณลักษณะ โดยดำเนินการตามกระบวนการที่ออกแบบนี้ทีละ 1 คุณลักษณะ (2)ครูสอนด้วยและพัฒนาคุณลักษณะไปด้วยพร้อมกันหรือแยกกัน คำตอบคือ ควรทำไปพร้อมให้เป็นเนื้อเดียวกัน(เป็นเรื่องเดียวกัน) เมื่อครูสอนเรื่องใดไป นักเรียนส่วนหนึ่งหรือบางกลุ่มไม่บรรลุเกณฑ์ ครูก็นำคุณลักษณะนั้นมาพัฒนาตามกระบวนการที่ออกแบบไว้ การพัฒนาอาจมองให้เป็นกิจกรรมการพัฒนาที่ทำในการสอนวิชาในบทเรียนก็ได้ หรือคิดเป็นกิจกรรมพัฒนานักเรียนนอกห้องเรียนก็ได้ ถ้าในชั้นเรียนก็เป็นการทำแผนการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่รับผิดชอบ เช่นแผนการจัดการเรียนรู้วิิชา... เรื่อง.... ถ้านอกชั้นเรียนก็เป็นการทำโครงการพัฒนานักเรียน เช่นโครงการเข้าค่าย โครงการกิจกรรมแข่งขันทักษะ เป็นต้น จบการซักถามเวลาประมาณ 12.00น.

หลังจากนั้นนักวิจัยของให้ครูได้ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการที่ได้ชี้แจงไปเป็นเวลา 15 นาที (อ่านผลการประเมินที่นี่)

รับประทานอาหารกลางวันของรีสอร์ท เสร็จภารกิจเวลา 12.30 น.

  ผู้รายงาน 7 มิถุนายน 55

 

 

 

คำสำคัญ (Tags): #classroom#msd
หมายเลขบันทึก: 490383เขียนเมื่อ 7 มิถุนายน 2012 07:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 มิถุนายน 2012 23:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง