เพิ่มเงินครู ศรช., ตกเบิกพนักงานราชการ, ตกเบิกบรรณารักษ์, ทำไมครูในระบบได้หมื่นห้าแล้ว, ซื้อแท็บเล็ตให้บุคลากร, บรรจุหลัง ม.ค.55 ได้เท่าไร, กำหนดวันคีย์ข้อมูลเสร็จ , คะแนนอบรม คอส.รุ่น 2, ทำแฟ้มประสบการณ์เทียบระดับ, รบ.ภาษาอังกฤษ, ครูผู้ช่วยตรวจสุขภาพ

บางเขตพื้นที่การศึกษา อาจเบิกจ่ายค่าครองชีพให้รวมเป็น 15,000 บาทไปแล้ว เพราคิดว่าการคืนค่าครองชีพภายหลังไม่ยาก, ข้าราชการ+พนักงานราชการ ที่บรรจุตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.55 เป็นต้นมา จะได้ 15,000 บาท, ใครสนใจ เชิญดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับจัดทำแฟ้มประมวลประสบการณ์ในการเทียบระดับการศึกษา, ซื้อวัสดุถาวรที่ราคาไม่เกิน 5,000 บาท ให้บุคลากรยืมใช้ได้

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8 เรื่อง ดังนี้

 

         1. วันที่ 29 พ.ค.55  คุณวรวรรณ  ครูช่วย กศน.อ.เมืองราชบุรี  ถามผมในเฟซบุ๊คว่า 

             1.1  ตอนนี้ณีมาบรรจุเป็นครูผู้ช่วยที่ กศน อำเภอเมืองราชบุรี ปัจจุบันรับเงินเดือน 8340  ณีมีเพื่อนเป็นครูในระบบ เขาอยู่ชุมพร บอกว่า เขาได้รับเงินเดือนรวมกับค่าครองชีพ เป็นหมื่นห้า ได้ตั้งแต่มีนาคมแล้ว   แต่สำหรับ กศน เงียบมากเลย ก็เป็นครูผู้ช่วยเหมือนกัน ต่างกันแค่ในระบบกับนอกระบบ
                   ผมตอบว่า   ปัจจุบันทั้งในระบบกับนอกระบบเหมือนกัน ระเบียบที่ออกแล้วคือระเบียบที่เพิ่มค่าครองชีพให้รวมกับเงินเดือนเป็น 15,000  เช่นถ้าเงินเดือน 8,340 บาท ก็ให้เบิกค่าครองชีพ 6,660 บาท    ส่วนระเบียบที่ให้ปรับเพิ่มฐานเงินเดือน ( แต่รวมกับค่าครองชีพเป็น 15,000 บาทเหมือนเดิม ย้อนหลังตั้งแต่ ม.ค.55 เหมือนกัน ) ยังไม่ออก    ของ กศน.เราเห็นว่าถ้าเบิกค่าครองชีพ 6,660 บาท ไปก่อน พอระเบียบเพิ่มเงินเดือนออกมา เช่น สมมุติว่าเพิ่มเงินเดือนจาก 8,340 บาทเป็น 12,000 บาท ค่าครองชีพก็จะลดลงเหลือ 3,000 บาท ที่เคยเบิกไป 6,660 บาท ก็ต้องส่งคืนค่าครองชีพย้อนหลังเดือนละ 3,660 บาท เป็นการยุ่งยาก เลยยังไม่เบิกค่าครองชีพให้ คอยให้ระเบียบปรับเพิ่มฐานเงินเดือนออกมาก่อน    แต่ในระบบ บางเขตพื้นที่เขาอาจเห็นว่าการส่งคืนค่าครองชีพย้อนหลังไม่ยุ่งยาก เลยเบิกค่าครองชีพเพิ่มให้ไปก่อน

             1.2  การตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่ออกจากโรงเรียนผู้ใหญ่ เราต้องส่งเรื่องตรวจสอบไปที่ กศน.จังหวัด หรือ กศน.อำเภอ
                   ตอบว่า   การตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่ออกจากโรงเรียนผู้ใหญ่ที่ยุบเลิกไปแล้ว ต้องส่งเรื่องตรวจสอบไปที่ กศน.จังหวัด

 

         2. วันเดียวกัน ( 29 พ.ค. )  คุณ “ครูผู้ช่วย” ถามผมทางอีเมล์ผ่าน gotoknow.org ว่า  เงินเดือนครูผู้ช่วย 8,340 บาท ไม่ทราบว่าจะมีค่าครองชีพ 1,500 บาทหรือเปล่าคะ  บรรจุหลังเดือนมกราคม 55
             ผมตอบว่า   ครูผู้ช่วย ( รวมทั้งพนักงานราชการด้วย ) บรรจุตั้งแต่ 1 มกราคม 55 เป็นต้นมา  เดี๋ยวเขาจะออกคำสั่งขึ้นเงินเดือนย้อนหลังให้ตั้งแต่วันบรรจุเลย  เงินเดือนเปลี่ยนเป็นหมื่นเศษ ๆ ที่เหลือเป็นค่าครองชีพ รวมแล้วเป็น 15,000 บาทครับ ใจเย็น ๆ  คำสั่งครูอาจจะออกประมาณปลายเดือน มิ.ย. หรือ ก.ค.55

 

         3. เนื่องจากแผ่น CD ไฟล์ข้อมูลเทียบระดับฯ ที่กลุ่มพัฒนา กศน. มอบให้ทุกจังหวัดในวันประชุมเทียบระดับฯ 14-15,16-17 พ.ค.55 นั้น  ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้หลายไฟล์  ผมจึงขอไฟล์ข้อมูลส่วนของวิทยากรรายหนึ่งคือ “ป้าช้าง” ( อ.กรรณิการ์ กศน.อ.ร้องกวาง )   อ.กรรณิการ์ส่งมาให้ทางอีเมล์เมื่อ 31 พ.ค.55   ผมได้นำไฟล์แบบฟอร์มการจัดทำแฟ้มประมวลประสบการณ์ของ อ.กรรณิการ์ มาปรับรวมกับไฟล์ของ กศน.อ.พระนครศรีอยุธยา ที่ได้จาก อ.จัน+อ.เก๋ มาก่อนแล้ว  ให้เป็นแบบฟอร์มการจัดทำแฟ้มประมวลประสบการณ์ สำหรับให้ผู้เข้ารับการประเมินฯของ กศน.อ.ผักไห่ นำไปบรรจุมวลประสบการณ์ตามหัวข้อที่ระบุในฟอร์ม  ผู้ใดสนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่  http://ahph9thi.gotoknow.org/assets/media/files/000/810/508/original_formfile.doc

 

         4. วันที่ 1 มิ.ย.55  คุณอทิสุดา คำทา ครู ศรช. ถามผมในเฟซบุ๊คว่า  จะใช้เงินอุดหนุนซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภท กล้องถ่ายรูป  เครืองปริ้นเตอร์  เครื่องเล่น DVD  แฟรชไดรว์  ได้หรือเปล่า เพราะ ครู กศน.ตำบล ไม่มีเครื่องปริ้นต์และวัสดุสิ้นเปลืองพวกนี้ใช้  จะปริ้นงานให้นักศึกษา
             ผมตอบว่า   พัสดุที่บอกมานั้น บางอย่างไม่ใช่วัสดุสิ้นเปลืองนะ เช่น เครื่องปริ้นต์ กล้องถ่ายรูป เครื่องเล่น DVD ไม่ใช่วัสดุสิ้นเปลือง  แต่ถึงจะไม่ใช่วัสดุสิ้นเปลือง ถ้าราคาไม่เกิน 5,000 แล้วจะนำมาใช้ในงาน กศ.ขั้นพื้นฐาน ก็ใช้เงินอุดหนุนซื้อได้ครับ ( ถ้ามีเงินอุดหนุนมากพอ และผู้บริหารอนุญาต   แม้แต่แท็บเล็ต ก็สามารถซื้อแบบที่ราคาไม่เกิน 5,000 บาท ให้บุคลากรยืมใช้ได้ )

 

         5. วันเดียวกัน ( 1 มิ.ย. )  คุณพัทธนันท์ ครูผู้ช่วย กศน.อ.บางมูลนาก  ถามผมในเฟซบุ๊ค ว่า  

             5.1  พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วเลิกกันไปแต่งงานใหม่แล้วจดทะเบียนสมรสใหม่ทั้งคู่  จะทำเรื่องใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลให้พ่อแม่ ต้องทำอย่างไร เพราะคีย์ข้อมูลไปที่กรมบัญชีกลางแล้ว บอกว่าพ่อแม่ไม่มีสิทธิ์
                   ผมตอบว่า   การคีย์ข้อมูลต้องมีหลักฐาน ( มีเลขที่หลักฐาน ) แม่เบิกได้นะ ถึงจะไม่ได้จดทะเบียนสมรส ในสูติบัตร ในทะเบียนบ้าน มีชื่อแม่อยู่ ใช้สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน ให้ สนง.กศน.จังหวัดคีย์ข้อมูลให้ ส่วนพ่อเบิกไม่ได้ ถ้าจะให้พ่อเบิกได้ต้องให้พ่อจดทะเบียนสมรสกับแม่ หรือจดทะเบียนรับรองเราเป็น บุตร และใช้ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนรับรองบุตร เป็นหลักฐาน

             5.2  เป็นครูผู้ช่วย ถ้าไปตรวจสุขภาพที่ รพ. แล้วนำใบเสร็จมาเบิกได้หรือปล่าว
                   ตอบว่า   ครูผู้ช่วยไปตรวจสุขภาพที่ รพ.แล้วนำใบเสร็จมาเบิกได้ตามสิทธิ์ ( ตรวจสุขภาพได้ปีละไม่เกิน 1 ครั้ง ตรวจบางอย่าง บางช่วงอายุเบิกไม่ได้ )

 

         6. วันเดียวกัน ( 1 มิ.ย. )  ผมได้ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับข้อมูลดังนี้

             6.1  ถาม กป.กศน. ว่ากำหนดให้คีย์ข้อมูลการสำรวจความต้องการทางการศึกษา ( อายุ 6 ปีขึ้นไป ) เสร็จเมื่อไร   อ.สมบัติ บอกว่า เคยกำหนด แต่บางแห่งบ่นว่าข้อมูลเป็นแสนทำไม่ทัน  ก็เลยไม่ได้กำหนดอีก แต่พอไม่กำหนด บางแห่งก็ทำเรื่อย ๆ เฉื่อย ๆ   ถึงแม้ตอนนี้จะไม่ได้กำหนดวันแล้วเสร็จ แต่อาจจะมีการประชุมเพื่อกำหนดวันแล้วเสร็จในภายหลังอีก
                   อ.สมบัติบอกว่า เป้าหมายของการสำรวจนี้คือ 100 % ของผู้ที่อายุ 6 ปีขึ้นไปที่มีตัวอยู่ในพื้นที่ ไม่ได้ย้ายหรือออกไปทำงานที่อื่นนะครับ ถ้าไปแล้วไม่เจอก็ไม่ต้องสำรวจมา ผู้ที่สำรวจได้คงจะประมาณ 80-90 % ของจำนวนตามทะเบียนราษฎร์

             6.2  ดูคะแนนการอบรมครูอาสาฯ รุ่น 2/55 ( กาญจนบุรี ) รายบุคคล ได้ที่เว็บบล็อกของท่าน ผอ.รัฐเขต ที่  http://ahph9thi.gotoknow.org/assets/media/files/000/809/410/original_score02.xlsx
                   รุ่นที่ 2 นี้ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ได้ 97.5 จาก 100 คะแนน เท่ากับรุ่น 1 มีคนเดียวคือ  นายสมบัติ ชวากาหมุด กศน.อ.เมืองขอนแก่น

             6.3  ณ วันนี้ หลายจังหวัดเพิ่มค่าตอบแทนให้ครู ศรช.มากกว่า 7,940 บาทแล้ว เช่น
                   - จ.ราชบุรี ให้ครู ศรช. 9,140 บาท แต่ยังให้ครู ปวช. 7,940 บาท
                   - จ.นครนายก กำลังดำเนินการให้ครู ศรช.ได้ 9,140 บาท
                   - จ.สกลนคร ก็กำลังดำเนินการจะจ่ายให้ครู ศรช. 9,140 บาท  ( อ.สว่างแดนดิน จะจ่ายครู ปวช. 11,680 บาท เพราะการจ้างครู ปวช. เป็นอำนาจอำเภอ )
                   - จ.ชัยภูมิ จ.พิจิตร ให้ครู ศรช. 9,140 บาท
                   - จ.ภูเก็ต ให้ครู ศรช. ครูสอนเด็กเร่ร่อน เจ้าหน้าที่บัญชี  9,140 บาท
                   - จ.สระแก้ว ให้ครู ศรช. 11,680 บาท ตั้งแต่ เม.ย.55
                   - กทม. ให้ครู ศรช. 8,340 บาท
                   ในส่วนของครู ศรช. ครู ปวช. เบิกจากเงินอุดหนุน ส่วนกลางจัดสรรเงินอุดหนุนให้ตามรายหัวนักศึกษา ไม่ใช่รายหัวครู ( ปีนี้อัตราเงินอุดหนุนต่อหัว เท่าปีที่แล้ว ปีหน้าจึงจะขึ้น ) ส่วนกลางไม่ได้กำหนดว่าให้จ่ายครู 7,940 บาท  จังหวัดไหนมีนักศึกษามากได้เงินอุดหนุนมากและมีครูน้อย ก็สามารถขึ้นเงินเดือนให้ได้ จังหวัดไหนนักศึกษาน้อยครูมากก็คงขึ้นไม่ได้  แต่ละจังหวัดพิจารณาเอง  กลุ่มงานคลัง กศน. บอกว่า ถ้าเงินพอก็เพิ่มให้ได้ โดยสามารถเพิ่มได้ถึงอัตราเงินเดือนปริญญาตรีขั้นต่ำของ กพ.  ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลปรับฐานเงินเดือนปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ขั้นต่ำของ กพ. ให้ตั้งแต่ ม.ค.55 เป็น 11,680 บาท
                   ปัจจุบันเงินเดือน 7,940 บาท ไม่พอใช้หรอก  อยากจะขอความอนุเคราะห์จังหวัดต่าง ๆ ช่วยพิจารณาว่าพอจะมีเงินเพิ่มให้ได้ไหมครับ

             6.4  สิ้นเดือน มิ.ย.55 นี้ พนักงานราชการ จะได้เงิน 15,000 บาท พร้อมตกเบิกตั้งแต่ ม.ค.55 ทุกจังหวัด แน่นอน
                   กลุ่มงานคลังบอกว่า ทำหนังสือแจ้งต้นเดือนนี้ ให้ทุกจังหวัดเบิกจ่ายได้แล้ว
                   ที่มีบางจังหวัดเบิกจ่ายไปแล้วนั้น ที่จริงไม่ถูกต้อง ( เขาเบิกจากยอดเงินเดือนอัตราเดิมซึ่ง มีให้เบิกตลอดปีงบประมาณ ไปก่อน ถ้าเงินใหม่มาช้า เงินจะช็อต หมดก่อนสิ้นปีงบประมาณ เดือนหลัง ๆ จะไม่ได้เงินเดือนเลย ซึ่งกรมบัญชีกลางบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้ แต่เขาคิดว่าเงินใหม่คงจะมาทันก่อนที่เงินเก่าจะหมด )   ที่ถูกต้อง ต้องรอหนังสือแจ้งจากส่วนกลาง ( กลุ่มงานคลัง ) นี้ก่อน 

         7. เนื่องจาก อ.เอมอร ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อ.พระนครศรีอยุธยา เคยโทร.มาคุยกับผมเมื่อวันที่ 30 พ.ค.55 เรื่องการพิมพ์ “ชุดที่ เลขที่” ลงไปในใบ รบ.ภาษาอังกฤษ ( ใช้ ชุดที่ เลขที่ เดียวกับในใบ รบ.ภาษาไทย ของคนนั้น ๆ )   วันที่ 2 มิ.ย.55 ผมจึงประสานงานคุณสุขุม ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้พัฒนาโปรแกรม ITw  ให้ปรับปรุงโปรแกรม ITw ให้สามารถระบุชุดที่-เลขที่ และพิมพ์ลงไปในใบ รบ.ภาษาอังกฤษพร้อมกันเลย จะได้ไม่ต้องมาพิมพ์เพิ่มลงไปอีกรอบ  คุณสุขุมบอกว่า จะแก้ไขให้ในโปรแกรมรุ่นถัดไปเร็ว ๆ นี้

 

         8. วันที่ 4 มิ.ย.55  คุณสำลี  มลิวัน บรรณารักษ์ หสม.อ.ป่าติ้ว  ถามผมในเฟซบุ๊คว่า  เป็นบรรณารักษ์ข้าราชการ เพิ่งได้ตกเบิกตามฐานเงินเดือนใหม่เดือนพฤษภาคม  แล้วในเดือนมิถุนายนนี้จะได้ตกเบิกในส่วนที่ไม่ถึง 15000 เหมือนพนักงานราชการไหมครับ  ฐานเงินเดือนตอนนี้ 12750 บาท
             ผมตอบว่า   ส่วนที่เหลือคือค่าครองชีพ ถ้าเงินเดือนใหม่ตามคำสั่งที่ 670/55 เป็น 12,750 ค่าครองชีพก็จะเป็นเดือนละ 2,250 บาท ( ข้าราชการจะแยกคำสั่งเงินเดือนกับคำสั่งค่าครองชีพ ส่วนพนักงานราชการทั้งค่าตอบแทนและค่าครองชีพรวมอยู่ในคำสั่งเดียวกัน ) กจ.กำลังจะส่งคำสั่งค่าครองชีพบุคลากรทาง กศ.อื่นตาม ม.38 ค.(2) ไปที่จังหวัด สิ้นเดือนมิ.ย. หรือ ก.ค.55 นี้ จะตกเบิกค่าครองชีพย้อนหลังตั้งแต่ ม.ค.55

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงานของ เอกชัย กศน. อ. ผักไห่ความเห็น (19)

รวดเร็ว..กระชับ..ทันเหตุการณ์..ขอขอบคุณอ.เอกชัยมากครับสำหรับข้อมูลดีๆครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆ นะคะ สำหรับข้อมูลที่มีสาระมากๆ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ ได้ความรู้ใหม่อีกแล้ว

nawe
IP: xxx.108.0.149
เขียนเมื่อ 

อยากให้เขาเร่งให้ไวไวจังครับ เพราะตอนนี้จนจะแย่แล้วครับ

รวดเร็ว ทันใจ กับเหตุการณ์ทันโลกของคนกศน.ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ

ที่นำเรื่องราวดีๆมาบอกเสมอ

ก็ดีใจกับทุกคนค่ะที่เงินเดือนได้เพิ่มขึ้น

และขอบคุณทางสำนักที่กรุณาค่ะ

มาเยี่ยมชมผลงานการสร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ ขอให้กำลังใจครับ

ขอบคุณมากครับท่าน ผอ. Blank

ป่าน กศน.แม่เปิน
IP: xxx.172.185.62
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะครับ แต่ได้แน่นอนใช่มั้ยครับ

สวัสดีค่ะ อจ.เอกชัยขอบคุณที่ให้ข้อมูลค่ะ

สมถวิล เสนาไชย
IP: xxx.93.201.198
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากต่ะท่าน ผ.อ.ที่กรุณาให้ข้อมูลดีๆ ที่ความรู้และสาระมากค่ะ

                                      ขอแสดงความนับถือ

                                    สมถวิล   เสนาไชย

ผมไม่ได้เป็น ผอ.นะครับ ( เป็นข้าราชการครู )

 

ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์เอกมากๆ นะคะ สำหรับข้อมูลที่มีสาระประโยชน์ต่างๆ

ประภาส
IP: xxx.93.199.65
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากในการให้ความรู้รู้ที่ดีๆกับผู้ปฎิบัติงาน...ขอเป็นกำลังใจให้ครับ

 • ขอขอบคุณอาจารย์เอกมากๆ ค่ะที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีสาระที่ควรนำมาใช้ในการปฏิบัติงานค่ะ
                     

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ Blank Blank Blank Blank Blank Blank BlankBlank Blank  และทุกคน 

 

 • เป็นโครงการวิจัยระดับปริญญาเอกค่ะ
 • ที่เป็น กศน.ตำบลเกาะเรียนเพราะคัดเลือกจากทุกภาคที่ผ่านการประกวดระดับภาคและเป็นสถานที่ใกล้กับสถานที่ของผู้วิจัยที่ต้องเดินทางไป-กลับในการหาข้อมูลค่ะ

ขอบคุณครับ Blank ยินดีด้วยที่ กศน.ตำบลเกาะเรียนชนะการประกวดระดับภาค