ดูงาน KM ที่กรมราชทัณฑ์

ท่านอธิบดีบอกเคล็ดลับความสำเร็จว่า ผู้บริหารองค์กรต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงก่อน(เช่นที่ท่านอธิบดีลงมาเล่นเอง)
      4 ก.ย.ได้มีโอกาสไป ดูงาน KM ที่กรมราชทัณฑ์    ท่านอธิบดี ได้เล่าถึงการดำเนินการ KM ว่าเป็นส่วนหนึ่งของมิติการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ก.พ. โดยมีโครงการนำร่อง(KM Milestone) 5 ปี
       ปี 1  ทดลองทำกลุ่มเล็กๆ  หลายๆหน่วยงานในกรมราชทัณฑ์
       ปี 2  ทำระดับเรือนจำ/ระดับกอง (ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนนี้)
       ปี 3  ทำระดับกลุ่มเรือนจำ/ระดับกลุ่มกองต่างๆ
       ปี 4  ทำทั้งกรม
       ปี 5   ทำระดับประเทศ/ระดับกรม
        มีขั้นตอนดำเนินการ เริ่มจากขั้นฝึก/ให้ความรู้ก่อน โดยประยุกต์กระบวนการ KM คล้ายที่ สคส.เสนอแนะมาฝึก  โดย
        1. กำหนดคำพูดหัวข้อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลัก ซึ่งมี 2 หัวข้อคือ Competency  และ องค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่  
        2. ฝึกผู้อำนวยการเรียนรู้  (คุณอำนวย)
        3. จัดเก็บความรู้ผ่านการสัมภาษณ์ผู้มี Best Practices  รวมทั้งการ Run Cop  และใช้วิธีอื่นๆ
        4. จัดตั้งคลังสมอง 5-7 คน เพื่อช่วยกลั่นความรู้นำไปเผยแพร่  ประชุมร่วมกับทุกฝ่าย เพื่อนำไปใช้กำหนดหลักสูตรอบรม  ทำคู่มือปฏิบัติงาน
        5.  จัดเผยแพร่ความรู้ ผ่านทางweb blog / CoP ต่างๆ
        6.  สร้างเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
        7. เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
            ท่านอธิบดีบอก เคล็ดลับความสำเร็จ ว่า  ผู้บริหารองค์กรต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงก่อน(เช่นที่ท่านอธิบดีลงมาเล่นเอง)  โดยหาตัวซอกซอน(คุณอำนวย) เพื่อให้เกิดกิจกรรมกระตุ้น  เช่น  จัดงานวัน share and show  ให้แต่ละคนคิดนวัตกรรมมานำเสนอกัน  เป็นต้น  และที่สำคัญต้องเกาะติด  ทำด้วยจิตวิญญาณ ทำด้วยใจรัก  จึงจะสำเร็จ  ท่านใช้หลักการบริหารโดยผสมผสานระหว่างแนวตั้งและแนวนอน โดยทั้งข้างบนและข้างล่างต่างก็คิดแล้วมาเจอกัน
          เราดูกิจกรรมและผลงานที่ออกมาในทุกส่วนล้วนมีความหมายในการจัดการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานทั้งสิ้น ขอปรบมือให้ดังๆ  และขอ Benchmark ไปใช้ในหน่วยงานบ้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา#kmสพท.นนทบุรีเขต1

หมายเลขบันทึก: 48873, เขียน: 07 Sep 2006 @ 16:18 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)