วันที่ 30 เมษายน 2555-4 พฤษภาคม 2555
ดิฉันในฐานะพยาบาลที่ทำหน้าที่เป็น หัวหน้าหอผู้ป่วยเคมีบำบัด  มาเป็นเวลาเกือบ 25 ปี ถูกทาบทามและขอให้นักศึกษาวิชาบริหาร หลักสูตรเฉพาะทาง ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาติดตามดูบทบาท ซึ่งตัวดิฉันเองจะมีนักศึกษามาติดตามดูเกือบทุกปี แต่ในปีนี้เห็นบันทึกการติดตามเพื่อเรียนรู้กับดิฉันดูเหมือนจะตั้งเป้าหมายสูงมากจริงๆ เพราะถือว่า... มาติดตามคนต้นแบบ
 แต่ไม่เป็นไร... เพราะเราทำงานจนถึงวันนี้ คงมีสิ่งดีดีให้หัวหน้าตึก น้องใหม่จาก รพ มหาราชโคราชได้เรียนรู้ไม่มากก็น้อย วันแรกเราก็ทำงานตามปกติของเราไป น้องก็ตามเรียนรู้หน้างานกับเรา เรามีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนเทคนิกวิธีการทำงานเป็นระยะ
สิ่งที่น้องจะต้องเรียนรู้ คือ
 • แผนปฏิบัติการ
 • โครงสร้างของแผนกฯการพยาบาลบำบัดพิเศษ
 • โครงสร้างของหอผู้ป่วยเคมีบำบัด 5จ
 • แผนและกิจกรรมการปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหอผู้ป่วย ภาระกิจประจำวัน การบริหารเวลา ประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือนและประจำปี
 • ตารางการจัดทำโครงการต่างๆ 2555
 • ตัวชี้วัดคุณภาพ
 • กระบวนการสำคัญในการให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่รับใหม่ จนกระทั่งจำหน่าย
 • สรุปผลงานในตำแหน่ง APN
 • ระบบการปฐมนิเทศ
 • การประเมินผลงาน
 • การจำประเภทผู้ป่วย

วันที่ 4 เมษายน 2555
เรามานั่งคุยกันกับน้องหัวหน้าตึกที่ติดตามเรียนรู้การดำเนินชีวิตในการทำงานของดิฉัน   น้องเล่าว่า ..ได้เรียนรู้มากเกินความคาดหมาย
ดิฉันยินดีที่ได้เครือข่ายกับคนทำงานการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดและบอกน้องว่า เราดีใจที่ได้เพื่อนที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันต่อไป
แก้ว..