สรุปผลการนำเสนอบทความทางวิชาการ

dr.kridsada
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กิจกรรมที่1

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2549 เวลา 9.00-10.30 น.ที่ห้องประชุมศรีจุฑาภา1 นักศึกษาได้นำเสนอสาระจากบทความทางวิชาการ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  

กลุ่ม1 เสนอโดยการสร้างสถานการณ์การสนทนา โดยมีผู้ดำเนินการอภิปราย  สมาชิกในกลุ่ม 5คน ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย 1 คน นักวิชาการและครูอย่างละ 1คน ผู้ปกครองและนักเรียน อย่างละ1 คน สถานการณ์คือ จะมีการจัดชุมชนประท้วงเรื่องหลักสูตร จึงจัดการอภิปรายเพื่อระดมความคิดจากตัวแทนกลุ่มต่างๆ

กิจกรรมน่าสนใจ  มีการเตรียมสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อpowerpoint ประกอบการนำเสนอ ขื่อบุคคลทที่สมมุติขึ้นก็แปลกดี บรรยายกาศจริงจังมาก โดยสรุปคือ การนำเสนอน่าสนใจมาก แต่สาระอาจสั้นไป  ใช้เวลาเหมาะสม

กลุ่ม2สนอโดยการจัดสัมมนาทางวิชาการ  โดยมีผู้ดำเนินการอภิปราย  สมาชิกในกลุ่ม 5คน ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย 1 คน  และผู้ร่วมสัมมนา 4 คน แต่ละคนพูดตามหัวข้อที่จัดเตรียมไว้

กิจกรรมน่าสนใจ  มีการเตรียมสื่อ powerpoint มาใช้ประกอบการนำเสนอ  โดยสรุปคือ การนำเสนอน่าสนใจ  สาระที่นำเสนอดี  ใช้เวลาเหมาะสม

กลุ่ม3 ก็นำเสนอเช่นเดียวกับกลุ่ม2  โดยมีผู้ดำเนินการอภิปราย  สมาชิกในกลุ่ม 4คน ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย 1 คน  และผู้ร่วมสัมมนา 3 คน แต่ละคนพูดตามหัวข้อที่จัดเตรียมไว้ 

กิจกรรมน่าสนใจ  มีการเตรียมเอกสารมาแจกแก่ผู้ฟัง และมีสื่อ powerpoint มาใช้ประกอบการนำเสนอ  โดยสรุปคือ การนำเสนอน่าสนใจ  สาระที่นำเสนอดี  ใช้เวลานานไปหน่อย

แน่นอนว่า การนำเสนอนั้นต้องการรูปแบบที่ดีหรือเนื้อหาสาระที่ดี 

ถือได้ว่า นักศึกษาไปสืบเสาะหาความรู้ มาวิเคราะห์และสังเคราะห์แล้ว  ได้นำเสนอแล้ว ประโยชน์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ว

กิจกรรมต่อเนื่อง 

1.ให้นักศึกษาสรุปสาระที่ได้จากการนำเสนอของกลุ่ม1-2-3 และความคิดเห็นที่มีต่อวิธีการนำเสนอ ความรู้ที่นำมาเสนอ บันทึกบนบลอก

2.ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มต้องนำเสนอเอกสารฉบับเต็มไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านและเสนอcommentมาต่อไป เสนอหลักฐานการ comment

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ฉลาดคิดความเห็น (1)

ขอบคุณมากค่ะ อาจารย์ ครูอ้อยมาอ่านรับความรู้แล้วค่ะ