เนืองจากมีคนทวงมาวjาเมื่อไรจะบันทึกใน blog ก็เลยต้องเขียนตามสัญญา (ตั้งใจมานานแล้วครับ)

หลังจากกลับมาจากประชุม R2R ที่กรุงเทพ ได้ข้อคิดและประสบการณ์หลายอย่าง

1. ในแง่ของรูปแบบของการจัดประชุมแบบกลุ่มย่อยที่ไม่ต้องมา lecture เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

2. การทำ AAR (after action review) ซึ่งได้นำมาใช้ในการเป็น Facillitator ในการทำ PBL ของ นศพ. วันนี้ และได้ผลดี

3. ได้เห็นศักยภาพของโรงพยาบาลอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น รพ. ยโสธรเชียงราย แม่ฮ่องสอน ทำให้เห็นว่า ช้างเผือกย่อมอยู่ในป่า (ชมนะครับ อย่าแปลความหมายผิด)

4. ความแข็งขันเอาจริงเอาจังของศิริราช ในการทำ R2R ทำให้เห็นว่านโยบายของผู้บริหารมีส่วนสำคัญ เพราะทำให้ผู้ปฏิบัติการมีความสะดวกมากขึ้น

5. ข้อคิดจากอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่าน คงมีคนเล่าไว้บ้างแล้ว ไปดูของ blog อ. ปารมีได้ครับ

 และที่สำคัญทำให้จุดประกายความคิดในการนำมาจัดรูปแบบ r2r ของภาควิชาพยาธิวิทยา แต่ด้วยต้องการ highlight คำขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของภาค อย่างเช่น Patho-OTOP (one team one project) ที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว

การทำงานทุกอย่าเริ่มต้นที่ "ใจ" ถ้าใจพร้อม ใจรักที่จะทำ คงไม่มีอุปสรรคมาขวางกั้นได้ ใจกับงานประจำและวิจัยเป็นตัว จ. เหมือกัน จึง แว่บความคิดว่าจะขอตั้งโครงการเป็น จ. สู่ จ. (หรือ R2R แบบภาควิชาพยาธิวิทยา) ติดตามกันต่อไปนะครับ ว่าจะเป็นอย่างไร