เนื้อหาโดยคร่าว ๆ ในการจัดการอบรมขยายผล

  1. Blog คืออะไร ?  ทำไมต้องเป็น Blog ?
  2. หาความรู้จาก Blog ได้อย่างไร ?
  3. ไม่ยาก  หากต้องการมี Blog
  4. ความรู้ที่มีเก็บไว้ทำไม ? เก็บไว้ใน Blog กันดีกว่า

วิทยากร

  1. นายปรัชญา  วงศ์ราษฎร์
  2. นายภูวไนย  สุลินทราบูรณ์