ถ้ามีไอน้ำเกาะที่กระจกห้องน้ำ หรือหน้ารถยนต์ ให้ฉีดน้ำไปที่กระจก กระจกจะเลอะน้ำเล็กน้อย แล้ว จะทำให้ไอน้ำหายได้ทำให้กระจกใสไม่ฝ้ามัว