การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปี ๒๕๕๕

บุษยมาศ
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปี ๒๕๕๕

 

 

 

การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปี ๒๕๕๕

           ด้วยมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ เห็นชอบการปรับอัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุพนักงานราชการตามคุณวุฒิการศึกษาของพนักงานราชการ โดยนำบัญชีอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นฐานในการคำนวณในปีที่ ๑ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ตามที่ คพร. เสนอ ซึ่งส่งผลให้ผู้มีคุณวุฒิ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปได้รับค่าตอบแทนแรกบรรจุรวมกับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวมีรายได้ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท และผู้มีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี (มัธยมศึกษาตอนนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. และ ปวส.) ได้รับการปรับรายได้เพิ่มขึ้นตามระดับคุณวุฒิ เช่นเดียวกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งการชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบของพนักงานราชการ โดยให้มีผลใช้บังคับพร้อมกับการปรับอัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุดังกล่าว

            คพร. จึงได้ปรับค่าตอบแทนแรกบรรจุและกำหนดเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการตามประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับมติ ครม.ดังกล่าว รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนเพื่อชดเชยให้พนักงานราชการที่ได้รับผลกระทบอยู่ก่อนมาตรการนี้มีผลใช้บังคับด้วย และเพื่อให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการตามประกาศ คพร. ดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง สำนักงาน ก.พ. จึงได้จัดทำแนวทางการดำเนินการเพื่อให้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ

ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากที่นี่...

หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๒

เรื่อง  การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ

ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทน

ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๕

 

แนวทางการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหาร

พนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๔)

 พ.ศ. ๒๕๕๕ (ตามหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๒ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)

 

ตัวอย่างการคำนวณอัตราค่าตอบแทนใหม่ของพนักงานราชการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ป.ตรี) และกลุ่มเทคนิค (ปวช.)  ปี ๒๕๕๕

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ.2552ความเห็น (19)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณสำหรับดอกไม้กำลังใจค่ะ คุณวอญ่า Ico24
เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณสำหรับดอกไม้กำลังใจค่ะ ดร.ขจิต...Ico24
เสือ
IP: xxx.157.44.165
เขียนเมื่อ 

อาจารย์หวาดดี เสือจำได้นะ อาจารย์เคยบอกว่า ปี55เนี่ย จะปรับเปลี่ยระยะเวลาจ้างใหม่ ตกลงแล้ว เป็นไงงับจารย์

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณเสือ...

ค่ะ ตอนนี้ที่ ม. ก็รอเหมือนกัน ยังไม่ได้ทำกรอบอัตรากำลังกันเลยค่ะ โทร.ถาม คพร. บอกว่าให้รอประมาณปลายเดือนมีนาคม 2555 นี้ก่อนค่ะ

พนักงานราชการครู
IP: xxx.49.234.188
เขียนเมื่อ 

พี่บุษยมาศค่ะ ที่คุณเสือบอกว่า ปี 55 จะปรับระยะเวลาการจ้างพนักงานราชการใหม่ จะมีลักษณะการจ้างอย่างไรค่ะ คืออยากทราบแนวทางการจ้าง ที่พี่เคยบอกว่า จ้าง 4 ปี 8 ปี และ 12 ปี ใช่หรือไม่ค่ะ ช่วยตอบให้กระจ่างด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ตอบ พนักงานราชการครู...

ตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้านะคะ ถ้ามีก็คงปลายเดือนมีนาคม 2555 นี้กระมังค่ะ รอนิดหนึ่ง ถ้ามีข่าวจะแจ้งให้ทราบค่ะ

เสือ
IP: xxx.157.44.165
เขียนเมื่อ 

ตอบแทน จารย์ก็ได้ มันก็ต้องไปแก้ ระเบียบสำนัก นาย ก. ก่อนแหละ อยู่ดีๆจาเพิ่มเกินจากสี่ปีเนี่ย ไม่ได้หรอก จริงป่าวคับจารย์

เขียนเมื่อ 

ค่ะ คุณเสือ...

แต่ตอนนี้ก็ต้องรอก่อนนะคะ จนกว่าจะมีหนังสือเวียนแจ้งเข้ามาว่าจะเป็นอย่างไรค่ะ

พนักงานราชการครู
IP: xxx.67.128.57
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าความคืบหน้าการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการจ้างใหม่ ไปถึงไหนแล้วค่ะ

นนทวัฒนา
IP: xxx.4.25.89
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณอย่างสูงครับ แม้ตอนนี้เงินเดือนผมยังไม่ปรับแต่ก็กระจ่างขึ้นเยอะเลย

เสือ
IP: xxx.157.44.165
เขียนเมื่อ 

อดแระ กพ. ทำกรอบอัตรากำลังปีห้าหกถึงห้าเก้าแล้ว มันก็สี่ปีเหมือนเดินี่แหละ ดูจากเวป กพ.แล้ว

gasama
IP: xxx.48.134.105
เขียนเมื่อ 

รบกวนสอบถามอาจารย์เรื่องค่าตอบแทนค่ะ ได้อ่านข้อมูลข้างต้นแล้วแต่ยังสงสัยค่ะว่าหนูจบปริญญาตรีแต่ทำงานกินเงินเดือนวุฒิ ปวส.(เป็นพนักงานราชการกลุ่มเทคนิค สังกัดมหาวิทยาลัยค่ะ) ตอนนี้เงินเดือนปรับมาแล้วสองเเดือนแต่ไม่ใช่หมื่นห้าค่ะ แค่หมื่นสองค่าครองชีพไม่ได้แล้ว อย่างนี้ไม่เข้าข่ายใช่หรือไม่คะ สงสัยมากถ้าบอกว่าดูที่คุณวุฒิ ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ตอบ พนักงานราชการครู

  • ระยะเวลาการจ้างของพนักงานราชการยังคงเดิมค่ะ คือ 4 ปี
เขียนเมื่อ 
  • ตอบ คุณ gasama
  • การจ้าง ขึ้นอยู่กับวุฒิที่ มหาวิทยาลัยประสงค์จะรับสมัครค่ะ ไม่เกี่ยวกับที่ว่าคุณจบหรือได้วุฒิใดมาค่ะ
ืีnuing
IP: xxx.109.141.5
เขียนเมื่อ 

ปี  2556  มีการประกาศค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ 300 บาท/วัน  แล้วพนักงานราชการจะมีการปรับเพิ่มหรือไม่ (ขอบคุณค่ะ)

นายประดิษฐ์ แดงกลาง
IP: xxx.55.167.157
เขียนเมื่อ 

อาจาร์ยครับอยากทราบว่าพนักงานราชการอย่างพวกผมมีโอกาศกลับบ้านเพื่อดูแลบิดา-มารดาได้หรือไม่หรือบรรจุที่ไหนก็อยู่ที่นั้นเลย

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณ nuing

        พนักงานราชการจะได้ปรับตามที่ข้าราชการได้ปรับเพิ่มกันค่ะ เพราะเป็นงบบุคลากรเหมือนกัน

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณประดิษฐ์  แดงกลาง

        ปัจจุบัน พนักงานราชการ ไม่สามารถย้ายกลับบ้าน ฯ ค่ะ เพราะความหมาย พนักงานราชการ คือ ระบบสัญญาจ้างของส่วนราชการค่ะ บรรจุที่ใด ก็อยู่ปฏิบัติ ณ ที่นั้น เพราะกฎหมายจะไม่เหมือนกับข้าราชการค่ะ

ปราณี
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

เรียนสอบถามค่าตอบแทนใหม่ปี 2556 ของพนักงานราชการวุฒิ ปวส ค่ะ ว่าคำณวณยัง รบกวนคำนวณให้ด้วยค่ะ

ปัจจุบัน เงินเดือนแรกบรรจุ 11,160 รวมค่าครองชีพแล้วได้ 12,285  ของปี 2556 จะได้สุทธิเท่าไหร่ค่ะ พึ่งบรรจุตอนตุลาคา 2555 ค่ะ