เรียนรู้เรื่อง ESD

          ผมได้ความรู้นี้ผ่านการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ESD คือ Education for Sustainable Development ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของความอยู่รอดของมนุษยชาติ

          UNESCO ได้ตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและบัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เรียกว่า ProSPER.NETภายใต้ UN University

          นี่คือการทำหน้าที่สถาบันอุดมศึกษาในมิติใหม่ ที่คิดใหม่ทำใหม่ ผ่าน perspective ใหม่ ที่มองการทำ หน้าที่สถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ ที่ร่วมกันเป็นเครือข่ายอุดมศึกษาที่ทำงานร่วมกันทั้งโลก โดยมีเป้าหมายที่ความยั่งยืนของโลก

          ความยั่งยืนนี้รวมทั้ง sustainable environment, sustainable health systems, sustainable natural resources, sustainable production, sustainable consumptionเป็นต้น ทุกสาขาวิชาสามารถคิดสร้างสรรค์ให้เป็นวิชาการเพื่อความยั่งยืนได้ทั้งสิ้น ในเรื่อง sustainable consumption เข้ากันได้กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

วิจารณ์ พานิช

๔ ก.พ. ๕๕

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)