โรคเอดส์ (AIDS)

kookkoo
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

AIDS (Acquired  Immune  Deficiency  Syndrome) คือโรคกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันบกพร่อง เกิดจากเชื้อ ไวรัส HIV เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะไปทำลายเม็ดเลือดขาว  ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเสื่อมลง  เป็นผลทำให้เป็นโรคติดเชื้อต่างๆ(มักเรียกว่าโรคติดเชื้อฉวยโอกาส) หรือเป็นมะเร็งบางชนิดได้ง่ายกว่าคนปกติ  อาการมักรุนแรง  เรื้อรังและเสียชีวิตในที่สุด

 

สาเหตุ

   1. การมีเพศสัมพันธ์
   2. การรับเลือดและองค์ประกอบของเลือด
   3. การใช้เข็มหรือกระบอกฉีด ยาเสพติด ร่วมกัน
   4. จากมารดาสู่ทารก

อาการ  >>> แบ่งโดยองค์การอนามัยโลก(WHO) >>> 4 ระยะ

   -ระดับที่1 >>> ระยะติดเชื้อHIV  ไม่มีอาการ ต่อมน้ำเหลืองโต ไม่จัดเป็นโรคเอดส์ 
   -ระดับที่2 >>> มีอาการน้อย
                         -น้ำหนักลดลง 10%
                         -มีการติดเชื้อทางเดินหายใจซ้ำๆ
                         -งูสวัด  ปากนกกระจอก 
                         -แผลในปากเป็นซ้ำ
                         -ผื่นที่ผิวหนัง  เชื้อราที่เล็บ 
   -ระดับที่3 >>> มีอาการโรคเอดส์
                         -น้ำหนักลดลงมากกว่า 10%
                         -เป็นวัณโรคปอด
                         -ท้องร่วง/ ไข้เรื้อรังนานกว่า 1 เดือน
                         -เชื้อรา  หรือมะเร็งในช่องปาก
                         -ติดเชื้อแบคทีเรียชนิดรุนแรง
   -ระดับที่4 >>> มีอาการรุนแรง
                         -ปอดบวมรุนแรงซ้ำ
                         -มะเร็งต่อมน้ำเหลือง / ปากมดลูก
                         -การติดเชื้อราในหลอดอาหาร หลอดลมหรือปอด
 

การรักษา

   -ยาต้านหรือยับยั้งไวรัส
   -รักษาและป้องกันอาการโรคแทรกซ้อน
 

การป้องกัน

   -ตรวจเลือดหลังจากมีพฤติกรรมเสี่ยง  (ควรจะหลังจาก6สัปดาห์ขึ้นไป)

   -มีเพศสัมพันธ์อย่างเหมาะสม

   -ระมัดระวังเรื่องการใช้เข็มร่วมกัน  เช่น  หลีกเลี่ยงการสัก เจาะร่างกาย
   -ก่อนแต่งงาน มีลูกควรตรวจเลือดทุกครั้ง

     ผู้ที่ติดเชื้อ HIV  สามารถอยู่ร่วมกับสังคมและครอบครัวได้เพราะเชื้อ HIV  ไม่ได้ติดต่อกันโดยการสัมผัสการรับประทานอาหาร(แต่ถ้ามีแผลภายในช่องปาก  หรือทางเข้าของเชื้อ ไวรัส   ก็อาจไม่ปลอดภัย 100% ) ไม่ต้องแยกห้องนอน ห้องน้ำ อุปกรณ์ของใช้ต่างๆหรือห้องทำงาน

 

การบำบัดรักษาด้วยกำลังใจ  >>> กลุ่มบำบัด

   จุดประสงค์   >>> เพื่อเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง

                           เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและทัศนคติ
                           เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเป็นกำลังใจให้แก่กัน

   กระบวนการ >>> ตรวจร่างกาย

                          จิตบำบัด
 
 
บทบาทนักกิจกรรมบำบัด

เป้าหมายระยะสั้น >>> ประมาณ 1 เดือน (3-5 สัปดาห์)

   1.เพิ่มความรู้ความเข้าใจในทักษะการจัดการความคิด  ให้ยอมรับความสามารถที่มีคุณค่าของตนเอง
   2.เพิ่มทักษะการใช้เวลาว่างในการดูแลตนเอง
   3.ควรเน้นการทำกิจกรรมที่ส่งผลดีต่อทั้งทางร่างกายและจิตสังคม  เช่น  ออกกำลังกายร่วมกับผู้อื่น  การมีส่วนร่วมในกลุ่มช่วยรณรงค์และช่วยเหลือผู้ยากจนที่เป็นเอดส์ 
   4.มีความพอใจและเป้าหมายที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าและมีความหมายต่อตนเองต่อไป รวมถึงมีความพึงพอใจในการทำกิจกรรมที่มีเป้าหมาย

เป้าหมายระยะยาว  >>> ประมาณ 2 เดือน

   1.จัดการตารางชีวิตแต่ละช่วงชีวิตอย่างมีความสุขและมีเป้าหมาย  โดยเฉพาะช่วงสุดท้ายของชีวิต
   2.เพิ่มคุณภาพชีวิตมากขึ้นจากการมีส่วนร่วมทำประโยชน์เพื่อสังคมและตนเอง
   3.รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า  มีการดูแลสุขภาพตามคำแนะนำของหมออย่างเคร่งครัด

 

                                            ขอขอบคุณข้อมูลจากคุณนฤเบศ เสาร์แก้ว นะค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ใหม่ๆที่ใครอาจยังไม่รู้ กับวิชา PTOT223ความเห็น (0)