คุณ Thon เข้ามาใน http://www.gotoknow.org/blogs/posts/479707 เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.  เพื่อถาม อ.แหววว่า

“เรียน อาจารย์แหววด้วยความเคารพ อยากสอบถามเรื่องสิทธิการศึกษาของ บุคคลบนพื้นที่สูงหน่อยนะครับ คือว่าผมเรียนจบ ม.6 แล้วอยากจะเรียนต่อปริญญาตรี ที่ ม.รามคำแหง ผมจะเรียนได้ไหมหรือจะต้องไปขอทำบัตรประชาชนถึงเรียนได้ ตอนนี้ผมมีแค่บัตร บุคคลบนพื้นที่สูง(ไม่ใช่ชาวเขา) แต่ต้องการมาทำงานและเรียนที่ กทม.ต้องทำยังไงบ้างครับ”

---------

คำตอบ

--------

ดังนั้น อ.แหววจึงตอบคุณ thon ใน http://www.gotoknow.org/blogs/posts/479707  เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๒๗ น.  ดังนี้

  1. สิทธิทางการศึกษาเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ดังนั้น จึงทำได้ โดยไม่ต้องรอมีบัตรประชาชนก่อนค่ะ
  2. เมื่อคุณสมัครเข้าเรียนที่รามคำแหงแล้ว ก็เอาใบรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยมาทำอนุญาตออกไปศึกษาต่อตลอดหลักสูตรค่ะ ก็คือ ๔ ปีค่ะ
  3. การมาทำงานที่ กทม. ก็ต้องมีหนังสือรับรองการจ้างจากนายจ้าง และไปทำใบอนุญาตออกนอกพื้นที่เพื่อทำงานค่ะ
  4. คุณยื่นคำขอสัญชาติไทยแล้วยัง ? คุณเกิดในหรือนอกประเทศไทยค่ะ ? คุณเกิดเมื่อไหร่ ?

--------