ผชช.ว.ตาก (๗๓): ผลงานวิจัยตีพิมพ์


การถ่ายทอดความรู้เชิงประสบการณ์ออกมาในรูปแบบงานวิจัย จะช่วยให้เกิดการวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้เชิงปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ถือว่าเป็นการวิจัยจากงานประจำ (R2R)ในรูปแบบหนึ่ง

ความตั้งใจอย่างหนึ่งในการทำงานประจำในแต่ละปีคือการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในฐานะผู้วิจัยหลักสักปีละ๑ เรื่องแต่พอเอาเข้าจริงก็ไม่สามารถทำได้เพราะถูกงานอื่นๆสารพัดงานดึงเวลาออกไป...จนไม่มีเวลามากพอที่จะครุ่นคิดครุ่นเขียนงานวิจัยออกมาได้ทั้งๆที่การทำงานในแต่ละวันมีข้อมูลสำคัญๆที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้เกิดขึ้นมากมาย

การถ่ายทอดความรู้เชิงประสบการณ์ออกมาในรูปแบบงานวิจัยจะช่วยให้เกิดการวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้เชิงปฏิบัติอย่างเป็นระบบถือว่าเป็นการวิจัยจากงานประจำ (R2R)ในรูปแบบหนึ่ง ในช่วง ๗-๘ปีที่ผ่านมา ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการเขียนงานวิจัยตีพิมพ์ได้แค่ ๙เรื่องเท่านั้น ได้แก่

1)   พิเชฐ บัญญัติและสุภาภรณ์บัญญัติ. งานวิจัยปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลบ้านตาก:จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 16 ฉบับที่ 3พฤษภาคม-มิถุนายน 2550

2)   พิเชฐ บัญญัติและกิตติพัทธ์เอี่ยมรอด. งานวิจัยเชิงพรรณนาเรื่อง ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญและการเข้าถึงบริการสาธารณสุขในกลุ่มประชากรต่างด้าวในเขตจังหวัดตากปี 2546 และ 2549 ตีพิมพ์ที่วารสารวิชาการเขต 12 ปีที่ 18 ฉบับที่ 1มกราคม-มีนาคม 2550

3)   พิเชฐ บัญญัติและสุภาภรณ์บัญญัติ. งานวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องแนวทางสู่ความสำเร็จในการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ:โรงพยาบาลบ้านตาก ตีพิมพ์ที่วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 16 ฉบับที่3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2550

4)   พิเชฐ บัญญัติ, สุภาภรณ์ บัญญัติ,วรวรรณ พุทธวงศ์, รัชดา โพธิ์ทอง.งานวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเรื่อง LKASA Egg Model:กรณีศึกษาการพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ที่โรงพยาบาลบ้านตากตีพิมพ์ที่วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 16 ฉบับที่ 6พฤศจิกายน-ธันวาคม 2550

5)   พิเชฐ บัญญัติ, วราพรคุ้มอรุณรัตนกุล, สุภาภรณ์ บัญญัติ, กิตติพัทธ์ เอี่ยมรอด.งานวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเรื่องประสิทธิผลการใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุโรงพยาบาลบ้านตากตีพิมพ์ที่วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 17 ฉบับที่ 1มกราคม-กุมภาพันธ์ 2550

6)   A. Anuwatnonthakate, S. X. Jittimanee, J. Cain,S. Nateniyom, W. Wattanaamornkiat, S. Komsakorn, S. Moolphate,P. Banyati, N. Chiengsorn, P. Limsomboon, S.Kaewsa-ard, J. K. Varma. Barriers to human immunodefi ciency virustesting of tuberculosis patients inThailand, 2004–2007. INT JTUBERC LUNG DIS 14(8):980–985; 2010. (ตีพิมพ์ในวารสาร TheInternational Journal of Tuberculosis and Lung Disease)

7)   กิตติพัทธ์ เอี่ยมรอด, จรรยา ด่านยุทธพลชัย,พิเชฐ บัญญัติ, สุพร กาวินำ.ผลการรักษาวัณโรคและวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วยตามแนวชายแดนไทย-พม่าในพื้นที่จังหวัดตากระหว่างเดือนพฤษภาคม 2549-เมษายน 2551.วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤต ปีที่ 30 ฉบับที่ 4ตุลาคม-ธันวาคม 2552

8)   กิตติพัทธ์ เอี่ยมรอด, ประพันธ์ ตาทิพย์, พงษ์พจน์เปี้ยน้ำล้อม, พิเชฐ บัญญัติ.ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวกในโรงพยาบาลของรัฐในพื้นที่จังหวัดตากปี พ.ศ. 2548-2551. วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤต ปีที่ 31ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2553

9)   กิตติพัทธ์ เอี่ยมรอด, พิเชฐบัญญัติ, จันทร์นิภา ตันภูมิประเทศ.สมรรถนะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดตาก.วารสารสุขภาพภาคประชาชน ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 เมษายน-พฤษภาคม 2553

ก็ยังหวังว่า จะพอหาเวลาว่างๆ สบายๆสร้างงานวิจัยจากหน้างานขึ้นมาได้อีก

หมายเลขบันทึก: 479237เขียนเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2012 20:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2019 12:50 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี