ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง
นาย ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง (เอ) หลักเมือง

แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (ศพส.) จังหวัดระยอง (กศน.เพื่อนรัก เพื่อนเรียนรู้ : ๖๓)


แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (ศพส.) จังหวัดระยอง (กศน.เพื่อนรัก เพื่อนเรียนรู้ : ๖๓)

แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (ศพส.) จังหวัดระยอง

(กศน.เพื่อนรัก เพื่อนเรียนรู้ : ๖๓)

ศุภัชณัฏฐ์  หลักเมือง

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

E-mail : lakmuang_s@yahoo.co.th

*******************************

           นายศุภัชณัฏฐ์  หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เข้าร่วมทำ MOU  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕  ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง           โดยมีนายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน และหัวหน้าส่วน     ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ  เอกชนและประชาสังคม รวม ๓๗ หน่วยงาน ร่วมลงนาม

        แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (ศพส.) จังหวัดระยอง ที่ถือเป็นภารกิจของทุกหน่วยงานในจังหวัดระยองต้องร่วมมือกันดำเนินการ ใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ต้องดำเนินการ คือ  ๗  แผน  ๔  ปรับ  ๓ หลัก  ๖ เร่ง

๗    แผน  ประกอบด้วย

       แผนที่ ๑   แผนสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด

       แผนที่ ๒  แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติด

       แผนที่ ๓  แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

       แผนที่ ๔  แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย

       แผนที่ ๕  แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ

       แผนที่ ๖  แผนสกัดกั้นยาเสพติด

       แผนที่ ๗  แผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ

๔    ปรับ  ประกอบด้วย

       ปรับที่  ๑  ปรับปรุงข้อมูล  การข่าวให้ถูกต้อง  ทันสมัย

       ปรับที่  ๒ ปรับบทบาท  พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

       ปรับที่ ๓  ปรับกฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับ

       ปรับที่ ๔  ปรับทัศนคติของสังคมและชุมชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

๓    หลัก  ประกอบด้วย

       หลักที่  ๑  หลักการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักเมตตาธรรม  ความรักในเพื่อนมนุษย์

       หลักที่  ๒  ยึดหลักนิติธรรม  ใช้การบำบัด  ป้องกัน  ควบคู่การปราบปราม

       หลักที่  ๓  หลักแก้ปัญหาโดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง

๖    เร่ง  ประกอบด้วย

       เร่งที่  ๑  เร่งดำเนินการในด้านข้อมูล  ปัญหา

       เร่งที่  ๒  เร่งลดจำนวนผู้เสพยาจากหมู่บ้าน/ ชุมชน

       เร่งที่  ๓  เร่งแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศและการสกัดกั้นยาเสพติด

       เร่งที่  ๔  เร่งปราบปรามผู้ค้า  ลดความเดือดร้อยของประชาชนจากปัญหายาเสพติด

       เร่งที่  ๕  เร่งแก้ไขปัญหาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงทั้งในและนอกสถานศึกษา

       เร่งที่  ๖  เร่งสร้างหมู่บ้าน/ ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

 

หมายเลขบันทึก: 477081เขียนเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2012 17:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 พฤษภาคม 2012 19:14 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี