ตำนานแห่งนครวัด

ตำนานแห่งนครวัด

จิตร ภูมิศักดิ์

สารคดี ประติศาสตร์ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลป์ ภาษาศาสตร์ มานุษยวิทยา ท่องเที่ยว ฯลฯ


สุดยอดตำนานนักภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และปราชญ์เขมร หนังสือเล่มนี้จึงเป็นงานเริ่มต้นของผมหลังจากที่ตัดสินใจเอาดีทางเขมรศึกษา หลังจากเลือกหนังสืออยู่นานว่าจะอ่านเล่มไหนก่อนดี


ตำนานแห่งนครวัด จิตรได้สมมติตัวละครขึ้นมา โดยมีนักประวัติศาสตร์ นักภาษาศาสตร์ และไกด์ ได้สนทนากันเมื่อเดินทางท่องเที่ยวในเมืองพระนคร ดังนั้น ท่านผู่อ่านจะได้แง่มุมของอารยธรรมเขมรในหลายด้าน ผนวกกับ เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในเมืองปราสาทหิน เป็นจุดเริ่มต้นของผู้สนใจเขมรศึกษาได้ดีมากครับ

และเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ไทย - เขมร เพื่อลบมายาคติ ลบอคติ ลบความเกลียดชัง ลบชาตินิยม อันจะนำไปสู่การรู้จัก เข้าใจ สมานฉันท์

ในท้ายเล่ม (เล่มที่พิมพ์ใหม่โดยสำนักพิมพ์อมรินทร์) จะมีบทความเกี่ยวกับถังหินสี่เหลี่ยม โดย ศ.ยอร์ส เซเดย์ และท่าน ศ.มจ.สุภัทรดิศ ดิศกุล ด้วย
ค้าใครรักเขมร ปราสาทหิน แล้วไม่ได้อ่านเล่มนี้ ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อ


วาทิน ศานติ์ สันติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รักการอ่านความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เห็นชื่อหนังสือแล้ว อยากให้ป๋า ได้อ่านเลยค่ะ ป๋าชอบแนวประวัติศาสตร์ มากๆ ขอบคุณค่ะอาจารย์