หลังจากพยายามจะนำ  file  แผนการสอนมาแบ่งปันพบว่ามีเนื้องที่เกินที่จะนำขึ้นแบ่งปันได้    จึงเปลี่ยนมาเป็น  ให้คุณครูที่ประสงค์ต้องการแผนสามารถ link   ไปที่http://www.wpp.co.th/teach_plan.htmlแล้วเลือกตามความต้องการว่าเราสอนระดับไหน   หลังจากนั้นก็นำมาปรับเป็นรายคาบรายชั่วโมง  ซึ่งคุณครูจะได้แบบประเมินผลที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ในแต่ละแผนแถมจากสำนักพิมพ์ด้วย

      หลังจากทำการสอนทุกแผนเพิ่มที่คุณครูมักจะละเว้นคือไม่ทำการประเมินหลังสอน  ถ้าคุณครูทำบันทึกหลังสอน คุณครูจะได้ข้อมูลผลงานวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยวันละ  2-3 ชิ้น  ได้อย่างสบาย ๆ  ไม่ยุ่งยาก

       สนใจรายละเอียดอื่น ๆ  ก็หาทางปรึกษาผู้รู้ใกล้ตัวก็น่าจะเป็นประโยชน์สูงสุด