คำกลอนแม่สอนลูก

เรียนมาก  รู้มาก  จะยากนาน

เรียนน้อย  รู้นอน  พลอยรำคาญ

ไม่เรียน  ไม่รู้   ไม่สู้งาน

                เป็นขอทาน  แน่นอน  แม่สอนเอย