ดำรงอยู่เพื่อสิ่งใด

 

 

ไร้แขนขาสามารถวาดหวังได้
มีดวงใจไม่ท้อจะต่อสู้
ด้วยชีวิตคิดทำดีที่เชิดชู
ดำรงอยู่คู่ความหวังกำลังใจ

 

 

รักษาตนเพื่อตนเป็นคนหนึ่ง
คนที่ซึ่งมุ่งมั่นมิหวั่นไหว
คนที่เอาตัวรอดอย่างปลอดภัย
คนที่ไม่เคยท้อต่อชะตา

 

 

ส่วนที่เหลือเผื่อใจให้คนอื่น

เพื่อหยิบยื่นเงินทองของมีค่า

เพื่อหยิบยื่นชื่นชอบมอบศรัทธา

ด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มที่อิ่มเอม

 

 

ร่างพิกลจนพิการสังขารพิเศษ

มิใช่เหตุควรถวิลสิ้นเกษม

มองมุมดีมีค่าน่าปรีย์เปรม

ใจยังเต็มคุณค่าคำว่า “คน”

 

 

คุณความดีใดใดในมนุษย์

ประเสริฐสุดทำไว้ยังได้ผล

เพื่อเชิดชูรู้รสความอดทน

เพื่อสอนตนของตนเป็นคนดี

 

 

พิการกายภายนอกบอกรูปร่าง

บุญที่สร้างทางที่ไปในวิถี

ทำสิ่งชอบตอบสิ่งใช่ไปทุกที

เมื่อชีวียืนหยัดด้วยศรัทธา

 

ฟังเสียงธรรมของคุณกำพล ทองบุญนุ่ม

 

โสภณ เปียสนิท

39/3 เขาพิทักษ์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110