วันที่ 20 ก.ย. 54 - วันที่ 64 ของการฝึกสอน วันนี้ได้สอนในคาบที่ 1 และ 5

ในวันนี้เป็นวันอังคาร ซึ่งเป็นวันที่ 64 ที่ฉันและเพื่อน ๆ สควค. อีก 4 คน ได้ร่วมกันทำหน้าที่ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันนี้ไปถึงโรงเรียนเวลา 07.20 น. ฉันได้ลงเวลาปฏิบัติงานพร้อมกับสวัสดีคุณครูที่กำลังมาถึง และทำความสะอาดห้องพักครูวิทยาศาสตร์

วันนี้ตอนเช้าได้ทำการตรวจเวรห้อง ม.4/1 ซึ่งปรากฏว่าห้องเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่สะอาด  อีกทั้งช่วยครูพี่เลี้ยงตรวจห้องเรียน ม.3/1 สำหรับการทำเวรในห้องเรียนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สะอาด

ในตอนเช้านักเรียนและคณะครูได้เข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมกันที่สนามบาส กิจกรรมเข้าแถววันนี้ได้แก่ การเคารพธงชาติ การสวดมนต์ การแผ่เมตตา กิจกรรมรักการอ่านทั้งคณะครูและนักเรียนที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน สำหรับวันนี้เป็นกิจกรรมบันทึกรักการอ่านของเวรสีชมพู โดยมีการส่งตัวแทนครูและนักเรียนที่อยู่สีชมพูมาอย่างละ  1 คน ให้มาสรุปข้อคิดและเรื่องที่ได้อ่าน ในวันนี้คุณครูได้นำเสนอเรื่อง ฟังแล้วคิดวิเคราะห์ก่อนลงมือปฏิบัติ และนักเรียนได้นำเสนอเรื่อง มงคลชีวิตข้อที่ 28 เป็นคนว่าง่าย ในวันนี้ได้ทำการตรวจแถวการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.4/1

คาบที่ 1 ได้ทำการสอนชั้น ม.3/2 เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ห้องเรียน 124

คาบที่ 2-4 ตรวจงานนักเรียน

คาบที่ 5 ได้ทำการสอนชั้น ม.3/1 เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ห้องเรียน 312

คาบที่ 6-7 ตรวจงานนักเรียน

หลังเลิกเรียนมีนักเรียนบางส่วนจัดทำบอร์ดโครงงานวิทยาศาสตร์ซึ่งฉันได้อยู่เพื่อดูแลนักเรียนค่ะ