การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นการเรียนที่ต้องปฏิบัติจริงต้องค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง กล้องจุลทรรศน์เป็นอุปกรณ์ที่นักเรียนต้องเรียนรู้และใช้ได้ถูกต้องในการเรียนการสอนเรื่องเซลล์นักเรียนจะสนใจมากปัญหา

        ขั้นตอนเทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์

1.นำแผ่นสไลด์ที่จะศึกษาวางลงบนแท่นให้อยู่ตรงกลางบริเวณแสง  นำกระดาษ A4 วางทับแผ่นสไลด์

2.เลื่อนกำลังขยายสูงสุด(40 X)ให้ชนกับกระดาษพอดีแล้วเลื่อนขึ้น

3.เลื่อนกำลังขยายต่ำสุดให้อยู่ตรงกลางอีกครั้งแล้วปรับปุ่มรับภาพให้คมชัด

   ทำตามขั้นตอนนี้แล้วนักเรียนจะมองเห็นภาพได้อย่างรวดเร็วสนุกสนานกับการเรียนทำให้อยากเรียนในเรื่องต่อๆไป