R2R: การประชุมวิชาการประจำปี หนึ่งในฝัน... เวทีนี้เพื่อเรา

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
งานนี้ต้องขอบคุณ “คุณเอื้อ” ของเราที่สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อก่อเกิดเวทีแห่งนี้ 2 ปี แล้ว

     นับเป็นครั้งที่ 2 แล้วครับ สำหรับเวทีนี้เพื่อเรา ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (สสจ.พัทลุง) จะจัดให้มีขึ้น ซึ่งปีนี้กำหนดให้มีการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการ ประจำปี 2549 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 -26 กันยายน 2549 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัทลุง อาคาร 4 อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง สำหรับปีก่อนติดตามได้ที่นี่ครับ การ “สร้างสรรค์นวตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ” ของชาวสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และ เก็บมาฝากจากที่ประชุมวิชาการ “สร้างสรรค์นวตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ” 

     สำหรับปีนี้ จะมีแนวทางจัดทำผลงานวิชาการ คือผลงานการดำเนินงานสาธารณสุข เป็นผลงานเด่นหรือนวัตกรรม จำแนกเป็น 2 ประเภท 1) ผลงานวิจัย รวม เอกสารวิชาการที่ใช้ประเมินเลื่อนระดับ (อวช.) และ 2) ผลงานโครงการผลงานเด่น แก้ไข หรือพัฒนางานด้านสาธารณสุข สำหรับวิทยานิพนธ์ ให้นำเสนอได้ แต่จะไม่นำเข้าประกวด สามารถส่งผลงานภายในวันที่ 5 กันยายน 2549 นี้นะครับ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่งานพัฒนาบุคลากร สสจ.พัทลุง หมายเลขโทรศัพท์ 074-613127 ต่อ 128,109

     การทำ R2R ในระดับจังหวัด หากได้มีเวทีระดับจังหวัดเอง เพื่อกระตุ้นให้เกิดความต่อเนื่อง ก็จะเป็นการสร้างแรงใจแก่คุณกิจได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว งานนี้ต้องขอบคุณ “คุณเอื้อ” ของเราที่สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อก่อเกิดเวทีแห่งนี้ 2 ปี แล้ว คือ นพ.ยอร์น จิระนคร (นพ.สสจ.พัทลุง) และ นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ (ผชช.ว.) ตลอดจนทีมงานวิชาการทุกท่านที่ได้ผลักดันให้มีต่อจนได้ เวทีดี ๆ สำหรับคนหน้างาน “นักพัฒนาสาธารณสุข”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#r2r#วิจัยในงานประจำ#งานประจำ#นักวิจัย#routinetoresearch#พัฒนางานประจำ#วิทยากรกระบวนการ#วิจัยและพัฒนาระบบ

หมายเลขบันทึก: 46394, เขียน: 25 Aug 2006 @ 19:05 (), แก้ไข: 19 Mar 2015 @ 08:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)