วิธีล้างเครื่องเปิดกระป๋องชนิดใช้มือ ใช้แปรงแข็งและสบู่ร้อนๆแล้ว ล้างออกด้วยน้ำร้อนอีกที ถ้าเป็นชนิดไฟฟ้าจุ่มแต่ใบมีดเท่านั้น อย่าแช่ทั้งหมด