พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นิสรา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พระราชดำรัส
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 ทรงแนะทางรอดของคนไทย   "...... ให้ยึดหลักเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน อุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเอง ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว จะต้องทอผ้าใส่ให้ตัวเอง สำหรับครอบครัว อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้าน หรือในอำเภอ จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างที่ผิลตได้มากกว่าความต้องการ ก็ขายได้แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไร ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก....."  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อการสอน Instructional Mediaความเห็น (1)

 ขอบคุณนะค่ะที่นำมาเสนอ

จะเข้ามาเยี่ยมดูเรื่อยๆค่ะ