เมื่อยามรบยามเกิดสงคราม บ้านเมืองจะต้องมีการเตรียมพล เตรียมอาวุธต่างๆให้พร้อม การปลูกพืชก็เช่นเดียวกันจะต้องมีการเตรียม ทั้ง พืชพันธุ์ ปุ๋ยที่ดิน และที่สำคัญต้องเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมที่จะทำงานอันหนักหน่วง ที่จะตามมาถึง

 

               

          การเพาะกล้ามะเขือพวงเพื่อเตรียมที่จะนำไปปลูกบนคันนาใหญ่

 

                  

                     เตรียมปุ๋ยคอกเอาไว้ใส่พืชผักบนคันนา

                    

                    เตรียมตัวเตรียมใจเพื่อการทำงานหนัก

    การเตรียมความพร้อมทำให้เรามีชัยชนะไปกว่าครึ่งแล้ว ทั้งการเตรียมพืชผักต่างๆที่เห็นว่าเหมาะสมกับพื้นที่ และมองถึงความต้องการของตัวเองและชุมชนด้วย