เยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา 26(มหาสารคาม)และชาวโรงเรียนมัธยมศึกษา

  ติดต่อ

  ล้วนเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมทั้งสิ้น สมกับเป็นสถานศึกษาในเมืองตักสิลาโดยแท้   

      วันที่ 23 ก.ย. พวกเราได้ไปเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา 26(มหาสารคาม)และชาวโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้พบปะกับชาวสพม. 26 เพื่อทำภารกิจพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการบริหารจัดการตามกลยุทธ์ของ สพฐ. ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 35 โรงเรียน มาให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหลังจากที่ สพม.26 ได้นำเสนอผลงานแล้ว
     
      ในฐานะที่ผมก็เคยเป็นชาวมัธยมศึกษามาตลอดอายุราชการ ก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจในข้อจำกัดของ สพม.ซึ่งอยู่ระหว่างสร้างบ้านแปงเมือง ที่ขาดแคลนแทบทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบุคลากรเป็นปัจจัยหลัก  ตอนนี้ก็ยังไม่มีผู้บริหารตัวจริง  ท่านรองฯอภิสิทธิ์รักษาการอยู่  ท่านก็พยายามนำแก้ปัญหาพัฒนางานในทุกเรื่อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ท่านไม่มีโอกาสได้ไปที่ไหนได้ ต้องดูแลสำนักงานเฝ้าอยู่โยงตลอด น่าเห็นใจท่านจริงๆ
     
      นอกจากบุคลากรจะมีจำนวนจำกัดแล้วยังขาดประสบการณ์ที่จะทำงานให้บริการโรงเรียนที่มีภาระมากมายด้วย  แต่ก็ได้ทราบว่า สพม.ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนมัธยมทุกแห่ง และเครือข่ายภาคประชาสังคมเป็นอย่างดี 
       ต่อมาเราได้ไปเยี่ยมชมผลงานของโรงเรียนในฝันอีก  2 แห่งคือ โรงเรียนนาภูพิทยาคม ได้เห็นผลงานนักเรียนในการเจียรนัยพลอยอย่างมืออาชีพ ที่มีครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยสอน และโรงเรียนประชาพัฒนาทีมีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มากมาย  ได้เห็นผลงานของโรงเรียนในฝันทั้ง 2 แห่งก็ขอชื่นชมและยกย่องว่าสมกับเป็นโรงเรียนในฝันจริงๆ 
       นอกจากนี้เรายังมีโอกาสไปเยี่ยมชมผลงานด้านการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีก 2 แห่งคือ โรงเรียนนาดูนประชาสรรค์ และโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รวมทั้งโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง เป็นโรงเรียนยอดนิยมอีก 2 แห่งคือ โรงเรียนสารคามพิทยาคม และโรงเรียนผดุงนารี  พร้อมทั้งได้เห็นการประกวดโครงงานของนักเรียนโรงเรียนมหาวิชานุกูลด้วย
      
     ล้วนเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมทั้งสิ้น สมกับเป็นสถานศึกษาในเมืองตักสิลาโดยแท้   ซึ่งผมจะได้นำเสนอผลงานแต่ละแห่งในบันทึกต่อไปครับ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

หมายเลขบันทึก: 462620, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-21 15:35:30+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา 26(มหาสารคาม) โรงเรียนประชาพัฒนา โรงเรียนนาภูพิทยาคม

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)