งาน DM-HT ภายใต้โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวงฯ


การประกวดครั้งนี้เป็นการคัดเลือกเพื่อเอาไป ลปรร. งานที่ทำมาจะเป็นรากฐานเป็นองค์ความรู้ที่จะส่งต่อคนรุ่นต่อๆ ไป

ดิฉันไม่ได้เขียนบันทึกเรื่องงานเบาหวานมานานจนน้องๆ ในเครือข่ายฯ ถามหา ช่วงนี้งานเบาหวาน-ความดันฯ ซาลงหน่อยเพราะอยู่ระหว่างการสรุปรายงานการทำงานส่งให้ สปสช. แต่การดำเนินงานเบาหวาน-ความดันโลหิตสูงของบ้านเรายังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ดิฉันได้รับเชิญให้ไปเป็นคณะกรรมการโครงการประกวดผลการพัฒนาการดำเนินโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนฯ ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน สถานบริการทุกระดับ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์คิด ขอนแก่น

โครงการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมควบคุมโรค โดยมี นพ.นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ดิฉันได้รู้มาว่าของภาคอื่นๆ ก็มีกรมอื่นแบ่งกันรับผิดชอบ และงานครั้งนี้ก็เป็นการจัดครั้งแรก

เมื่อครบทุกภาคแล้วจะมีการจัดงานใหญ่รวมกันที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ประมาณวันที่ ๑-๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

หน่วยงานที่นำผลงานมานำเสนอในครั้งนี้ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ชนะระดับเขต (ตรวจราชการ) มาแล้ว วันนี้เป็นการนำเสนอด้วยนิทรรศการและนำเสนอด้วยวาจา กรมฯ มีเกณฑ์การให้คะแนนอย่างละเอียดทีเดียว

ดิฉันเดินทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ตอนค่ำของวันที่ ๒๙ และไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิแต่เช้าตรู่เพื่อเดินทางไปขอนแก่น ตอนอยู่ที่สุวรรณภูมิไม่เจอใครที่รู้จักเลยจนไปถึงขอนแก่นจึงได้เจอ รศ.นพ.วิชัย เอกพลากร จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่คุ้นเคยกันดี ทีมจัดงานมารับพวกเราหลายคนที่มา Flight เดียวกันไปที่โรงแรม ให้รับประทานอาหารเช้ากันก่อน หลังจากนั้นแต่ละคนแยกย้ายไปดูนิทรรศการของหน่วยงานกลุ่มที่ตนเองรับผิดชอบเป็นกรรมการ

 

บรรยากาศของนิทรรศการส่วนหนึ่ง ยามเช้า

ดิฉันเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานของกลุ่มโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ซึ่งมี นพ.นพพร ชื่นกลิ่น เป็นหัวหน้าทีม ส่วนอาจารย์วิชัยพิจารณาผลงานของกลุ่มโรงพยาบาลชุมชน เราดูนิทรรศการได้เดี๋ยวเดียว ฝ่ายเลขาฯ ก็มาตามไปประชุมคณะกรรมการแต่ละชุด เพื่อตกลงวิธีการพิจารณาและการให้คะแนน

นายแพทย์นพพรกล่าวเปิดงานว่างานนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการมองภาพรวมของโรค NCD… UN Summit จะมีการประชุมกันในเดือนหน้า จะมีการพูดเรื่อง NCD อย่างเป็นทางการ ... ทุกท่านกำลังทำงานสำคัญ หน่วยงานเดียวทำไม่ได้ UN เรียก Health in ALL Policies

ผลงานในวันนี้ เอามาเพื่อเรียนรู้ว่าใครทำอะไร ไม่ใช่การประกวดประชัน จะมีเวทีแบบนี้ทั้ง ๔ ภาค ภาคอีสานมีจุดเด่นมาก การเรียง ๕ อันดับเป็นนามธรรม แต่การ ลปรร.ไม่มีขีดจำกัด จะมี KM ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ การประกวดครั้งนี้เป็นการคัดเลือกเพื่อเอาไป ลปรร. งานที่ทำมาจะเป็นรากฐานเป็นองค์ความรู้ที่จะส่งต่อคนรุ่นต่อๆ ไป … NCD เป็น preventable disease

หลังจากนั้นเราเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ที่ตอนนี้มีผู้คนคึกคักขึ้นมาก ดิฉันได้ชมเฉพาะของหน่วยงานระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และได้เหลือบดูของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ รพ.สต.ที่อยู่ใกล้ๆ เล็กน้อย น่าเสียดายที่ไม่มีเวลาพอที่จะเดินดูทั้งหมด

 

ของดีจากจังหวัดสุรินทร์ กาละแมก็อร่อย

 

อาหารท้องถิ่นที่จัดอยู่ในนิทรรศการ

การนำเสนอด้วยวาจา แยกเป็นห้องย่อย ดิฉันเป็นกรรมการพิจารณาผลงานของหน่วยงานระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนทั้งจากนิทรรศการและการนำเสนอแล้วจึงตัดสิน

เรารับประทานอาหารกลางวันกันเมื่อเลยเวลาเที่ยงแล้ว หลังจากนั้นหลายคนรวมทั้งดิฉันต้องรีบไปขึ้นเครื่องบินเที่ยวบ่ายสองเพื่อกลับกรุงเทพฯ จึงไม่ได้อยู่ฟังการประกาศผลรางวัลทั้งหมด คุณนิพา ศรีช้าง สำนักโรคไม่ติดต่อ ได้ส่งข้อมูลมาให้ภายหลัง

หน่วยงานที่ได้ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัล มีดังนี้
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
- รางวัลอันดับ ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
- รางวัลอันดับ ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
- รางวัลอันดับ ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- รางวัลชมเชย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
- รางวัลชมเชย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
- รางวัลอันดับ ๑ โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
- รางวัลอันดับ ๒ โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร
- รางวัลอันดับ ๓ โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
- รางวัลชมเชย โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร
- รางวัลชมเชย โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย

 

นิทรรศการของ รพ.สุรินทร์ ขวา นพ.นพพร ชื่นกลิ่น กำลังชมผลงาน

โรงพยาบาลชุมชน
- รางวัลอันดับ ๑ โรงพยาบาลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
- รางวัลอันดับ ๒ โรงพยาบาลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
- รางวัลอันดับ ๓ โรงพยาบาลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
- รางวัลชมเชย โรงพยาบาลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
- รางวัลชมเชย โรงพยาบาลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
- รางวัลอันดับ ๑ รพสต.สุขเกษม อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
- รางวัลอันดับ ๒ รพสต.ปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
- รางวัลอันดับ ๓ รพสต.บ้านหนองไผ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธ
- รางวัลชมเชย รพสต.หงอนไก่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
- รางวัลชมเชย รพสต.โนนสงวน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

หมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ
- รางวัลอันดับ ๑ บ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
- รางวัลอันดับ ๒ บ้านกุดสะกอย ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
- รางวัลอันดับ ๓ บ้านสระตอง ตำบลสายออก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
- รางวัลชมเชย บ้านหนองเดิ่นเหนือ ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
- รางวัลชมเชย บ้านจาน ตำบลจาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ได้ทราบเมื่อวานนี้ว่าในการประกวดผลงานฯ ของภาคเหนือ ทีม รพ.พุทธชินราช พิษณูโลก แกนนำเครือข่าย KM เบาหวานของเรา ได้รับรางวัลอันดับ ๓ 

วัลลา ตันตโยทัย

หมายเลขบันทึก: 460987เขียนเมื่อ 17 กันยายน 2011 11:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 21:24 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี